Konference dračích lodí 2019

 • 25.2.2019

Vážení přátelé dračích lodí,

Rádi bychom poděkovali všem přihlášeným na letošní Konferenci dračích lodí ČSDL-Sportovně technické komise dračích lodí při ČSK. Akce se uskuteční 9. března 2019 v Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy Univerzity, v budově E, Zemědělská 5, Brno(posluchárna prof. Jůvy). Tímto Vám rádi posíláme bližší informace o programu, který vás čeká. Věříme, že zvolený program je více než zajímavý jak pro trenéry, vedoucí posádek i samotné závodníky. Zahajujeme velmi zajímavou přednáškou předního českého kouče světových sportovců Víta Schlesingera. Druhá část této Konference se zaměří na volební Valnou hromada Českého svazu dračích lodí. A vy se také v rámci Konference dozvíte více o letošní dračí sezóně 2019, organizační informace k jarnímu Praktickému semináři určenému pro celé posádky, budou představeni držitelé trenérských certifikátů, informace o činnosti STK Dračích lodí při ČSK a mnoho dalšího, což uvidíte níže a přílohách.

Konference je otevřená všem zájemcům. Kdo jste neznal podrobněji program, zaujal Vás a máte o účast zájem tak se můžete určitě ještě dohlásit. Přihlášky potvrdíme do 80% naplněnosti sálu. Aktuálně jsme na 50%

PROGRAM KONFERENCE SPORTOVNÍHO ODVĚTVÍ DRAČÉ LODĚ ČR – 9. BŘEZNA 2019

 

8.30h                    OTEVŘENÍ POSLUCHÁRNY PROFESORA JŮVY, MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

8.45h                    ÚVOD, ZAHÁJENÍ

9.00h                    PŘEDNÁŠKA VÍTA SCHLESINGERA, EXPERT NA KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVU VRCHOLOVÝCH SPORTOVCŮ                 http://www.schlesinger.cz/cs/

 • ·         Motivace sportovního kolektivu k výkonnostnímu růstu (posádka dračí lodě tvoří až 22 členů);
 • ·         Správná motivující atmosféra v závodním sportovním kolektivu;
 • ·         Zkušenosti s vrcholovými sportovními kolektivy, na co se v rámci dlouhodobé i krátkodobě psychické přípravy zaměřit;
 • ·         Základní náhled a seznámení s celostní přípravou sportovce – Sporthacking.
 • ·         Mentální příprava na závod, poslední „minuty“ před výkonem (kolektiv, jednotlivec).

11.00h                  PŘESTÁVKA

11.30h                  VYHODNOCENÍ CELONÁRODNÍHO ŽEBŘÍČKU ČSK DRAČÍCH LODÍ 2018 / VŠECH ZÁVODŮ KONANÝCH NA ÚZEMÍ ČR V ROCE 2018

 • ·         Kategorie Pořadatel
 • ·         Kategorie Posádky v bodovaných kategoriích

12.00h                  PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO ROČNÍKU SERIÁLU DRAČÍCH LODÍ PRO AMATÉRSKÉ POSÁDKY POŘADANÝCH ČSDL a ČSK

• LIGA DRAČÍCH LODÍ ČR – DRAGON RACE 2019 – MISTROVSTVÍ ČSDL ̴ČSK•

 • ·         Seriál závodů určený českým amatérským posádkám, pro posádky a kluby dračích lodí.
 • ·         Kategorie odděleny od klubů/posádek rychlostní kanoistiky a členů oddílů rychlostní kanoistiky.
 • ·         Hlavní kategorie MIX DL10.
 • ·         Uzavřený počet přihlášených účastníků během každé sezóny.
 • ·         Zajímavé „PRIZE MONEY“ pro nejlepších 7 posádek, které si rozdělí finanční dotaci na podporu svého klubu ve výši 100.000,-Kč.
 • ·         Přihlášky, pravidla, organizace ročníku 2019.

12.30h                  ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY ČESKÉHO SVAZU DRAČÍCH LODÍ z.s.

 • ·         Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady
 • ·         Příjem písemných návrhů kandidátů pro volbu do orgánů ČSDL z.s.

13.30h                  REPREZENTAČNÍ AKCE V ROCE 2019 – REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY – JUNIOŘI / SENIOŘI / KLUBY / NÁRODNÍ REPREZENTACE

 • ·         Závodní Rada ČSDL - zástupci sedmi českých klubů, které získali nejvyšší bodové hodnocení napříč všemi kategoriemi EFG CUPU 2019
 • ·         Závodní rada ČSDL určuje národní nominaci a pravidla domácích závodů organizovaných pod záštitou ČSDL, seznam členů viz. příloha.

Aktuální verze stanov ČSDL

Členská základna ČSDL

Závodní rada

Program

Pozvánka na Valnou hromadu ČSDL

Kadidátní listina

Nominace delegáta

Hlasovací lístek

Naši sponzoři