Nabídka konzultací pro vyhlášenou investiční výzvu pro sportovní kluby a jednoty

  • 13.9.2018
Dobrý den,
dovolte nabídnout Vám opět naše služby. Právě je vyhlášena investiční výzva pro sportovní kluby a jednoty!
 
Nepropásněte šanci získat dotaci na investiční výdaje pro sportovní kluby, jednoty a spolky 
Dotaci lze použít pro sportovní zařízení včetně jejich nezbytného technického a sociálního zázemí a to jak na novostavby, tak i rekonstrukce a modernizace stávajících prostor. O dotaci může žádat pouze spolek, vyvíjející činnost v oblasti sportu jako svou hlavní činnost.
Dotace od 4 mil. Kč až do 30 mil. Kč, max. výše dotace je stanovena nově na 70 % ze způsobilých výdajů a bude poskytována výhradně ex ante, tj. předem na zvláštní projektový účet příjemce dotace. Pokud podléhá investice stavebnímu povolení, musí být již přílohou žádosti o dotaci.
 
způsobilé výdaje:
·         projektové a přípravné činnosti, inženýrská činnost
·         stavební práce úzce související s daným projektem i vybudování inženýrských sítí, bezbariérovost
·         prvotní dodávky interiérového vybavení v případě novostavby
Neuznatelné výdaje:
§  nákup nemovitých věcí, práce zabezpečované tzv. „svépomocí“
§  nelze žádat o dotace na: mobilní kluziště, dopravní hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, školní sportoviště
§  dětské hřiště – lze žádat v rámci jiného dotačního titulu
 
Příjem poptávek ke konzultaci je nyní stanoven s garancí konzultace ZDARMA do 20.9.2018.
 
Věříme, že Vás nabídka zaujala, proto vyplňte Dotazník (ke stažení dole pod veškerými informace) a odešlete na email. Pokud víte o někom, kdo by mohl dotaci využít, předejte mu prosím informaci.
 
Veškeré informace, vše co se šustne v okolí dotací, sledujte na našem firemním Facebooku - zde je odkaz FB. Klikněte na tlačítko - Sleduji a To se mi líbí. Čeká Vás zde mnoho zajímavého. 

S přáním pěkného dne,

Mgr. Petra Lepičová
Analytik
Grant Consulting a.s.
Technologický Park Běchovice
Podnikatelská 553
190 11  Praha 9 - Běchovice
Gsm: 724 377 412
Tel: 283 890 205
Skype: grant.consulting

Naši sponzoři