Oficiální poděkování předsedy ČSDL celé reprezentační výpravě

  • 22.11.2018

Jménem našeho předsedy ČSDL Martina Konečného zveřejňujeme jeho oficiální poděkování České národní reprezentaci dračích lodí, která zastupovala naší zemi na Mistrovství světa národních posádek dračích lodí ICF 2018 v americké Atlantě

Všem účastníkům národní reprezentace dračích lodí 2018:

Z pozice předsedy ČSDL bych rád zhodnotil výsledky národní reprezentace dračích lodí na letošním Mistrovství světa dračích lodí ICF 2018 v Atlantě v Olympijském areálu na Lake Lanier v termínu od 12. do 16. září 2018.

Naše reprezentační výprava čítala 54 lidí a složila posádku pro závody v osmi kategoriích:
Junior MIX a MEN na desetimístných dračích lodích, Senior MIX a MEN na dvacetimístných dračích lodích a MIX, MEN a WOMEN na desetimístných dračích lodích a Master 40+ MEN na desetimístné dračí lodi.

Výsledky, kterých tato výprava dosáhla, jsou ohromující: 20 medailových pozic dokládá skvělou připravenost a vynikající vyladění našich posádek. Fantastických výsledků dosáhli na trati 2000 metrů naši borci v posádce juniorských mužů a velkého seniorského mixu, dále též na tratích 200 a 500 metrů v kategorii Master 40+ MEN. Vybojovali mistrovské tituly pro Českou republiku a ozdobili své hrudě zlatem. Výkon seniorské posádky na dva kilometry byl dokonce oceněn v anketě Kanoista roku v kategorii neolympijských sportů.


Z dalších 16 medailí bylo celkem 13 stříbrných, což též svědčí o silné převaze našich sportovců a staví je v těchto disciplínách jen těsně pod vrchol.


Na tomto místě bych chtěl od srdce poděkovat všem účastníkům naší reprezentace za jejich čas a dřinu věnovanou tréninku a též za maximální nasazení a neochvějné odhodlání, s jakým do závodů nastupovali. Vítězit v individuálních sportech je samo o sobě extrémně náročné a vyžaduje tvrdou práci a odříkání. V týmovém sportu, jakým jsou dračí lodě, pak k úspěchu nestačí být jen perfektně vytrénovaným jednotlivcem, každý musí být navíc i skvělým týmovým hráčem, schopným ve správnou chvíli potlačit svoji individualitu, odmítnout své ego, pádlovat i dýchat s týmem a splynout s ním v jedno. Něco takového si už vyžaduje silnou povahu a pevný charakter. Jsem rád, že se v ČR podařilo vás, draky s těmito kvalitami, najít a že je to právě ČSDL, pod jehož hlavičkou trénujete, závodíte a reprezentujete.

Draci, děkujeme vám!


Jmenovitě bych ještě rád poděkoval Liboru Šulákovi a Jiřímu Přikrylovi za vedení tréninkové přípravy a za organizační zajištění tréninkových soustředění.

Dále pak Lucii Kotoučové a opět Jiřímu Přikrylovi za zajištění organizace vlastní reprezentační výpravy.

Vyslání výpravy čítající přes 50 sportovců do zámoří je výzvou nejen organizační, ale též, a možná v největší míře, i finanční. Naší reprezentační výpravu bychom nebyli schopni vyslat bez přispění laskavého sponzora, firmy EFG. Firmě EFG tedy patří velké díky za nás za všechny – děkujeme.

Martin Konečný

Předseda ČSDL

Naši sponzoři