Organizační struktura Dračích lodí v České republice k 9.2.2015

První dračí loď se v České republice objevila v roce 1997. Již rok poté uspořádali organizátoři z Pražského klubu dračích lodí (Prague Dragon Boat Club) první závod v České republice a to I. ročník Pražského festivalu dračích lodí 1998. Ve stejné době (1997/1998) zakládají podnikatelé Sebastian Pawlowski, Libor Hajo a člen Pražského klubu dračích lodí Martin Konečný společnost Českou asociaci dračích lodí, která investuje do nákupu nových dračích lodí. Zpočátku byl Pražský festival jediným závodem na území České republiky.

První dračí loď se v České republice objevila v roce 1997. Již rok poté uspořádali organizátoři z Pražského klubu dračích lodí (Prague Dragon Boat Club) první závod v České republice a to I. ročník Pražského festivalu dračích lodí 1998. Ve stejné době (1997/1998) zakládají podnikatelé Sebastian Pawlowski, Libor Hajo a člen Pražského klubu dračích lodí Martin Konečný společnost Českou asociaci dračích lodí, která investuje do nákupu nových dračích lodí. Zpočátku byl Pražský festival jediným závodem na území České republiky.

Pražský festival dračích lodí je v té době atraktivním závodem, který do Prahy postupně přilákal i množství zahraničních posádek. Závodu se na impuls trenéra Dukly Praha Jiřího Čtvrtečky zúčastňují poprvé i rychlostní kanoisté z Dukly Praha v týmových dresech týdeníku Respekt Sebastiana Pawlowského. Rychlostní kanoisté tvoří také základ první reprezentační posádky, která reprezentuje v roce 2002 Českou republiku na mezinárodních soutěžích.

Českou asociaci dračích lodí, která je v podstatě soukromou společností následně přebírá od původních zakladatelů Petr Klíma. Prvním úkolem je potřeba vyrovnat se s původními majiteli, kteří investovali do nákupu vybavení, dračích lodí a podporovali Českou reprezentaci. V této době v České asociaci dračích lodí působí a dračím lodím v rozvoji stále pomáhají lidé z Pražského klubu dračích lodí, ale i z prvních dračích posádek složených převážně z rychlostních kanoistů Pražského výběru, Přerova a Nymburka.

Jelikož k následné Petrem Klímou slíbené přeměně společnosti Česká asociace dračích lodí na otevřené občanské sdružení, které funguje na demokratických principech, však nedochází ani po několika letech zůstává tak Česká asociace dračích lodí v podstatě společností jedné osoby.

V současné době v České republice působí několik společností a klubů, které organizují festivaly a závody na dračích lodích. Původního zakladatelského odkazu a filozofie dračích lodí se např. drží demokraticky fungující Pražský klub dračích lodí.

Česká asociace dračích lodí vedená doposud Petrem Klímou si udržuje závodní charakter, vysílá reprezentační posádky na světové soutěže a je zastupující organizací v České republice pro Mezinárodní dračí federaci (IDBF).

Česká asociace dračích lodí (ČADL) sdružuje tři členy. ČADL pořádá seriál závodů na dračích lodích „Český pohár“ kde podmínkou účasti je registrace do soutěže „Český pohár“. Registrace posádky či závodníka do soutěže „Český pohár“ neopravňuje registrované nijak k tomu, aby se skutečně mohli podílet na fungování České asociace dračích lodí nebo se stali jejími členy. ČADL nemá veřejně dostupné stanovy.
ČADL také pořádá jednou ročně „Kongres“ kde se účastníci závodů Českého poháru dozvědí informace o nadcházejícím ročníku a mohou se vyjadřovat k organizaci závodů Českého poháru.
ČADL  je pro dračí veřejnost uzavřenou společností bez možnosti plnohodnotného členství a z toho vyplývajících práv na volbě vedení, kontrole finanční situace a poskytovaných státních dotací na činnost a mládež. Bez možnosti aktivně se podílet skrze zastřešující organizaci na rozvoji dračích lodí v České republice.
Uznání ČADL Mezinárodní dračí federací (IDBF) k zastupování pro Českou republiku je opakovaně dosahováno vydáváním registrovaných účastníků „Českého poháru“ za plnohodnotné členy České asociace dračích lodí a také zejména tím, že v České republice stále chybí obdobná, ale demokraticky fungující organizace, kterou by IDBF dle vlastních zásad a z vlastní podstaty k zastupování upřednostnila.
Česká asociace dračích lodí se tak díky své uzavřenosti a minimálnímu počtu skutečných členů nemůže ucházet o zařazení do státem podporovaných sportovních struktur (Česká unie sportu – bývalé ČSTV) a čerpat tak všechny možnosti pro rozvoj sportu dračí lodě, pro své členy, kluby, reprezentanty, mládež a pořadatele závodů.

Proč byl založen Český svaz dračích lodí (ČSDL)

Český svaz dračích lodí byl založen, aby plnil všechny funkce sportovní celospolečenské demokratické organizace.

·         Byl svazem pro všechny.

·         Byl otevřenou občanskou společností v souladu s novým zákonem o spolcích a umožnil každému zájemci o členství plnohodnotné přijetí za člena se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývající:

o    volba vedení,

o    volba orgánů svazu,

o    účast na valných hromadách,

o    kandidovat,

o    aktivně se účastnit a spolurozhodovat o činnosti svazu

·         Sdružil všechny spolky a organizace zabývající se dračími loděmi do jedné silné organizace, která bude partnerem všem ostatním sportovním svazům a organizacím.

·         Vstoupil do státem uznávané sportovní zastřešující organizace (Česká unie sportu ČUS – bývalé ČSTV) a čerpal výhody, které stát prostřednictvím této organizace svým členům poskytuje.

o    podpora mládeže

o    pojištění všech závodníků

o    podpora reprezentace

o    finanční podpora oddílů

o    zdarma zapůjčení vybavení pro organizátory závodů

o    legislativní podpora členů

o    podpora při čerpání dotací pro členy svazu

o    podpora pořadatelů (hudební poplatky)

·         Stal se skutečným partnerem Mezinárodní dračí federace IDBF a EDBF.

·         Pořádal národní soutěže dle společně schválených pravidel respektující pravidla Mezinárodní dračí federace a zejména v duchu fair play.

A proč to všechno děláme?  Jednoduše proto, že je to správné!

Pokud si také myslíš, že dračí lodě mohou fungovat jako otevřená organizace všech členů a jejich budoucnost je spojena s demokratickým systémem můžeš se kdykoli zapojit do nově vznikající organizace, která je otevřena všem zájemcům.

Cesta za splněním těchto cílů a úkolů však bude v České republice ještě dlouhá.

Přesto ve většině evropských zemí si již dračí lodě obdobnou cestou a přeměnou z vlády jedné osoby na společnou organizaci úspěšně prošly.

Plnohodnotným členem ČSDL se může stát jakýkoli spolek, sdružení, posádka, klub nebo oddíl sdružující minimálně 10 členů. Členem ČSDL se může stát, ale také i jednotlivec se zájmem o dračí lodě.

Plnohodnotným členem ČSDL se může stát jakýkoli spolek, sdružení, posádka, klub nebo oddíl sdružující minimálně 10 členů. Členem ČSDL se může stát, ale také i jednotlivec se zájmem o dračí lodě.

Informace jak se stát členem a jak Český svaz dračích lodí funguje, najdeš na www.csdl.cz

nebo se informuj na info@csdl.cz, příp. tel.: +420 777 085 161

Podmínky přijetí jsou ke stažení << zde >>

Naši sponzoři