Proč se stát spolkem?

 • 14.2.2016

Fungujících registrovaných Klubů dračích lodí je v České republice poskrovnu. Naopak posádek dračích lodí je obrovské množství.

Proč většině pravidelně trénujících  a scházejících se posádek nedává smysl založit Klub ( Zapsaný spolek), přestože legislativa založení přitom není tak náročná a je zdarma?

To je velmi zajímavá otázka související s dlouhodobým organizačním nastavením dračích lodí v ČR kde chybí organizace sloužící Klubům.  

Mohou Kluby dračích lodí takovou organizaci, která by jim sloužila (a ne oni jí) sami založit?

.

Koukněme se společně na to proč by to smysl dávat mohlo:

 

Jste členem nebo vedoucím Zapsaného spolku (dříve občanského sdružení) jehož náplní a aktivitou jsou dračí lodě.

Nebo jste členem či kapitánem posádky dračí lodi, která se schází na pravidelných schůzkách, trénincích a přemýšlí o tom že by společně založili oficiální Klub čili Zapsaný spolek ( dále jen Klub).    

Jste jednotlivec, kterého baví dračí lodě a chtěl by jste být součástí společné organizace jenž slouží lidem věnujícím se v České republice ( dále jen ČR) dračím lodím.

PAK MÁ CENU ČÍST DÁLE.

Český svaz dračích lodí ( dále jen ČSDL) má organizační formu SVAZU (svaz členských Klubů). ČSDL společně založili Kluby dračích lodí registrované na území ČR.

ČSDL slouží sdruženým Klubům, pomáhá sdruženým Klubům ve všech oblastech ( Legislativně, Finančně, Sportovně, atd..) a společně hájí Klubové zájmy sportovního odvětví dračí lodě vůči ostatním domácím a zahraničním organizacím ( Ekonomickým, Politickým, Sportovním, Soukromým, atd...).

PROČ SE STÁT ČLENEM ČSDL:

 • Jako Klub dračích lodí se prostřednictvím ČSDL stanete součástí národního sportovního systému.
 • Jako Klub dračích lodí můžete prostřednictví ČSDL žádat o státní dotace na sportovní činnost svého klubu ve sportovním odvětví dračí lodě nebo na sportovní vybavení.
 • Jako Klub dračích lodí můžete prostřednictvím ČSDL žádat o státní příspěvek na provoz, rekonstrukci nebo investici do zázemí svého Klubu.
 • Jako Klub dračích lodí můžete prostřednictvím ČSDL žádat o státní příspěvek na pořádání závodu dračích lodí.
 • Jako Klub dračích lodí můžete prostřednictvím ČSDL žádat o státní příspěvek na reprezentaci.

JSTE PŘEKVAPENI ŽE TOTO JE V DRAČÍCH LODÍ MOŽNÉ?   A CO DÁLE JE S ČSDL MOŽNÉ:

 •  V ČSDL existuje jen plnohodnotné členství se všemi právy člena bez omezujících podmínek (v souladu s olympijskou myšlenkou, olympijským výborem a mottem: DRAČÍ LODĚ PATŘÍ VŠEM).
 • ČSDL je uznanou a řádně registrovanou celonárodní organizací.
 • Prostřednictvím ČSDL možnost nominace na klubové nebo národní světové soutěže.
 • ČSDL za sdružené Kluby jedná s:
 • Národními sportovními autoritami ( Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Olympijským výborem, Českou Unií Sportu, Českým svaze kanoistů a dalšími).
 • Státní plavební správou.
 • Ministerstvem dopravy a ostatními neziskovými organizacemi na znění zákona o plavbě.
 • Finančním a registračním úřadem.
 • Mezinárodními dračími organizacemi.
 • Pořadateli závodů v ČR a zahraničí.
 • Ostatními sportovními organizacemi.
 • Pojišťovnami.
 • Organizacemi dohlížejícími na provozování veřejných akcí (OSA, INTEGRAM,..).
 • Výrobci sportovního materiálu pro zvýhodnění svých členů.

 

 • V ČSDL funguje sekretariát se zaměstnaným Sekretářem pro každodenní potřeby sdružených Klubů a provozu svazu.
 • Člen ČSDL může být současně členem jakékoli jiné organizace a účastnit se všech závodů a seriálů závodů v ČR a zahraničí.
 • ČSDL svým členům zajišťuje pojištění při účasti na soutěži a pořadatelům pojištění akce.
 • ČSDL není samostatným pořadatelem závodů, ale vytváří propagační, legislativní a materiální zázemí pro členské Kluby pořádající soutěže.

SMYSLEM ČSDL NENÍ VLÁDNOUT DRAČÍM LODÍM NA TO JSOU JINÍ, ALE SLOUŽIT SVÝM ČLENŮM, KLUBŮM A LIDEM BAVÍCÍ SE DRAČÍM ŽIVOTEM A SPORTEM.

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM ČSDL:

 • Zapsaný spolek s demokratickou strukturou stanov.
 • Jednotlivec prostřednictvím zapsaného členského spolku: Český spolek dračích lodí.

JAK SE PŘIDAT:

Obrátit se na Sekretariát ČSDL, viz. kontakty nebo zaslat vyplněný přihlašovací formulář.

ZALOŽIT KLUB DRAČÍCH LODÍ DÁVÁ SMYSL.

Naši sponzoři