Sportovně technická komise dračích lodí při ČSK

  • 21.5.2017

Více informací pod odkazem

Od roku 2016 působí výborem Českého svazu kanoistů schválená Sportovně technická komise (STK) dračích lodí. A to na základě skutečnosti, že odvětví dračích lodí patří do gesce mezinárodní kanoistické federace ICF jíž je Český svaz kanoistů členem. Jejím úkolem je vytváření podmínek pro splnění všech nutných kritérií, aby se dračí lodě mohly v budoucnu v podobě sportovní sekce zařadit mezi plnohodnotné a státem podporované pádlovací sporty pod Českým svazem kanoistů.


Po úspěšné spolupráci mezi ČSK a Českým svazem dračích lodí na nominacích pro MS klubových posádek dračích lodí ICF, konaném v Račicích v září 2015, svěřil ČSK práci na přípravě STK právě ČSDL.
Komise byla založena před sezónou 2016 a dosud fungovala ve složení Martin Konečný a Richard Veselý.
Do náplně její práce spadá příprava plánu činnosti, příprava nominačních kritérií pro ME a MS ICF, hledání zdrojů finančního zajištění reprezentace ČR s důrazem na reprezentační posádky juniorů, podpora organizačního zajištění účasti posádek na ME/MS. V rámci přípravy rozběhu sekce dračích lodí při ČSK komise též dohlíží na plnění podmínek vstupů klubů dračích lodí do ČSK.

Se začátkem sezóny 2017 se komise připravuje na budoucí  působení samostatné svazové sekce dračích lodí pro tento sport v ČR.
S vědomím existence dvou organizací aktuálně zajišťujících sport dračích lodí v ČR na celonárodní úrovni, což jsou ČSDL a ČADL, se zástupci v komisi v zájmu dalšího rozvoje discilpíny dračích lodí v ČR dohodli s předsedou ČSK Janem Boháčem na novém, rozšířeném složení sportovně technické komise ČSK:

1. ICF certifikovaný mezinárodní rozhodčí dračích lodí
2. zástupce ČSDL
3. zástupce ČADL

Zástupcem ČSDL ani ČADL by neměla být osoba registrovaná v sekci rychlostní kanoistika ČSK k 1.1.2017, aby byl garantován rozvoj odvětví DL nezávisle na aktivitách a zájmech jiných sekcí ČSK.
Měla by to být osoba vzešlá z prostředí dračích lodí, jelikož přetahování členské základny rychlostní kanoistice není již z principu záměrem sekce.

Komise v novém složení začne fungovat od  konce června 2017.

Naši sponzoři