TRANSPARENTNÍ ÚČET ČSDL

  • 4.2.2016

Český svaz dračích lodí je neziskovou organizací. Základním pravidlem organizace ČSDL je veřejnost a transparentnost.

Veškeré finanční pohyby ČSDL jsou veřejné. Veškeré prostředky , které ČSDL  na základě své činnosti získá

patří členským oddílům.

Náhled do účtu ČSDL zde

ČSDL připravuje SPOLEČNÉ proškolení a zkoušky vůdce malého plavidla

Dle znění nového zákona o vnitrozemské plavbě musí být na dračí lodi přítomna při její plavbě osoba

s oprávněním vůdce malého plavidla.

Pro všechny zájemce zajistit si toto potřebné oprávnění připravujeme s plavební zprávou společný termín

proškolení a zkoušek. O termínu Vás budeme co nejdříve informovat.      

Český svaz dračích lodí dále prověřuje možnost úhrady tohoto potřebného oprávnění pro zástupce klubů dračích lodí formou účelové dotace.

 

„Podle zákona 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů,

je dračí loď, jejíž délka nepřesahuje 20 metrů, podle § 4 odst. 4) malým plavidlem. Pokud celková

hmotnost plavidla včetně povoleného zatížení (75 kg / osoba) přesahuje 1000 kg, podléhá malé

plavidlo evidenci v plavebním rejstříku ČR. V závislosti na hmotnosti samotného plavidla

překračují dračí lodě tuto hranici při povolené obstavitelnosti 10 - 12 osobami, a lze tudíž

předpokládat, že naprostá většina dračích lodí evidenci podléhá;

malé plavidlo podléhající evidenci lze podle § 9 na českých vodních cestách provozovat, pokud

byla schválena jeho technická způsobilost a je-li zapsáno v plavebním rejstříku nebo obdobné

evidenci. Vést takové plavidlo smí pouze osoba, způsobilá dle

vyhlášky 42/2015 Sb. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

s oprávněním vůdce malého plavidla dle § 13 nebo vůdce rekreačního plavidla dle § 14 vyhlášky.

Nově je od roku 2015 stanovena povinnost praktické zkoušky pro získání kterékoliv kategorie

oprávnění vůdce malého plavidla.

U plavidel podléhajících evidenci je třeba při uvedení do provozu a dále v pravidelných

intervalech prokázat technickou způsobilost k plavbě dle

vyhlášky 334/2015 Sb., účinné od 1. ledna 2016,

ve které již není výjimka pro plavidla poháněná pouze vesly nebo pádly anebo užívaná

k výcviku, tréninku a závodění. To znamená, že i na dračí lodě se vztahují všechny technické

požadavky, uvedené v příloze 2 této vyhlášky“.

Naši sponzoři