Uzávěrka registrace ICF Dragon Boat Club Crew World Championships - Benátky 2017

  • 10.7.2017

Organizační výbor oznamuje všem klubům, že registrace v soutěži ICF Dragon Boat Club Crew World Championships - Benátky 2017 se uzavře v sobotu 15. července 2017

Chcete-li se registrovat, musíte předložit předběžnou přihlášku, která je k dispozici v oblasti "Bulletin & Docs" na webových stránkách.

Pro informace napište na info@venice2017.com
Pro naléhavé informace volejte na číslo +39 334 9566321

Připomínáme, že všechny registrační poplatky musí být zaplaceny do 20. července 2017

Registrace obdržené po 15.7.2017 budou přijaty pouze s nezpochybnitelným a příznivým posudkem O.C

Žádost o zadání jmenných položek a fotografií pro odznak bude brzy k dispozici.
Souhrn předběžných příspěvků a bulletinu 2 se brzy zveřejní se všemi podrobnými informacemi (parkoviště, jídlo, iniciativy, atd.)

ICF DRAGON BOAT CLUB CREW WORLD CHAMPIONSHIPS: THE REGISTRATIONS WILL CLOSE ON SATURDAY 15th JULY

The Organizing Committee notifies all clubs that registrations for the ICF Dragon Boat Club Crew World Championships - Venice 2017 will close on Saturday 15th July 2017(www.venice2017.com or www.venezia2017.com).

To start the registration process you must submit the preliminary entry form, available in the "Bulletin & Docs" area of the website.

For information, please write to info@venice2017.com
For urgent information, please call +39 334 9566321

We kindly remind that all registration fees have to be paid by 20th July 2017

Registrations received after 15/07/2017 will be accepted only with the unquestionable and favorable opinion of the O.C.

The application for entering the nominal entries and photos for the badge will be available shortly. 
A summary of the Preliminary Entries and Bulletin 2 will soon be published with all the detailed information (car parks, meals, initiatives, merchandising, etc.).

Naši sponzoři