Vůdce malého plavidla

  • 12.2.2016

Vážení kapitáni posádek,

 

Dle znění nového zákona o vnitrozemské plavbě musí být na dračí lodi přítomna při její plavbě osoba s oprávněním vůdce malého plavidla. Prozatím bylo možné absenci tohoto oprávnění řešit dohodou, teď ovšem za porušení tohoto pravidla hrozí sankce až do výše 100 000Kč. Ze společného jednání ČSDL a Plavební správy vyplynulo, že PS doporučuje a zároveň vítá zájem dračí komunity tyto zkoušky absolvovat.

 

Pro všechny zájemce z řad posádek dračích lodí zajistit si toto oprávnění připravil Český svaz dračích lodí společný termín zkoušky v Praze (12.4. 2016) a v Přerově (5.4.2016). V případě, že by Vám společný termín zkoušek vyhovoval žádáme vás o  závaznou rezervaci termínu zkoušky do 22.2.2016 na email info@csdl.cz. Na základě rezervace vám zašleme důležité dokumenty, zkušební testy a pomůžeme z vyplněním přihlášky. Minimální věk uchazeče o uvedené oprávnění je 16 let. Předpokládáme, že společné absolvování zkoušky přispěje absolventům k vyšší úspěšnosti.

Pro členské kluby (spolky) Českého svazu dračích lodí, kteří absolvují zkoušky ve společných termínech je zkouška pro jednoho zástupce klubu/spolku/posádky ZDARMA. Standardně činí správní poplatek 500Kč.

Výzva je určena všem dračím posádkám bez rozdílu příslušnosti ke klubu, spolku nebo svazu. Aktuálně je již přihlášeno cca 30 osob.

Zkoušku je možno absolvovat po podání žádosti a příloh na státní plavební správu i individuálně v dalších vypsaných termínech státní plavební správou. Jak postupovat a důležité odkazy jsou zveřejněny na stránce www.csdl.cz .

Naši sponzoři