Zkouška na vůdce malého plavidla - Poznámky k opravnému termínu

  • 13.4.2016

Fotky z včerejší zkoušky na vůdce malého plavidla na pražském plavebním úřadu. Účastnilo se 27 draků a dračic, osmnácti úspěšným i z minulého týdne na přerovské zkoušce, kde jich bylo patnáct z šestnácti, gratulujeme. Deseti neúspěšným přejeme hodně štěstí na opravném termínu.
!!! Pro možnost opravné zkoušky je nutné odpovědět do 1 měsíce a přihlásit se na zkoušku konající se nejpozději do 4 měsíců od podání přihlášky, jinak vaše přihláška propadá a je nutné si podat novou i s novým kolkem. Další termín zkoušky je 26. 4. 2016. Více informací i jiné termíny zkoušek naleznete zde: http://plavebniurad.cz/dok-os/vmp !!!

Naši sponzoři