ZRUŠENÍ KONFERENCE A PŘESUN SEMINÁŘE

  • 11.3.2020

V dnešních ranních hodinách mimořádně zasedal VV Českého svazu dračích lodí společně s STK ČSK dračích lodí ohledně konání konference a semináře v návaznosti na mimořádná opatření vlády ČR týkajících se epidemie COVID-19.

S ohledem na možné ohrožení zdraví v komunitě dračích lodí, s přihlédnutím na morální a zákonnou složku problému bylo rozhodnuto o následujícím:

  • Konference dračích lodí je tímto zrušena
  • Veškeré materiály budou zájemcům a přihlášeným zaslány elektronicky
  • Veškerá další komunikace vyplývající z konference bude vedena elektronicky
  • Seminář trenérské licence C se tímto (prozatím) přesunuje a spojuje s konáním tréninkového kempu konaném 18. a 19. dubna 2020

Veškeré materiály z konference budou zaslány tedy všem přihlášeným a také zájemcům, kteří se o ně přihlásí na email info@csdl.cz do konce tohoto týdne.

Veškeré detaily k semináři trenérské licence C budou komunikovány dále během března i s přihlédnutím na vývoj situace.

Věříme že je tento krok nezbytný a doufáme v brzké uklidnění situace.

Naši sponzoři