Jak a Proč se stát členem ČSDL?

Jste členem nebo vedoucím Zapsaného spolku (dříve občanského sdružení) jehož náplní a aktivitou jsou dračí lodě.

Nebo jste členem či kapitánem posádky dračí lodi, která se schází na pravidelných schůzkách, trénincích a přemýšlí o tom že by společně založili oficiální Klub čili Zapsaný spolek ( dále jen Klub).    

Jste jednotlivec, kterého baví dračí lodě a chtěl by jste být součástí společné organizace jenž slouží lidem věnujícím se v České republice ( dále jen ČR) dračím lodím.

PAK MÁ CENU ČÍST DÁLE.

Český svaz dračích lodí ( dále jen ČSDL) má organizační formu SVAZU (svaz členských Klubů). ČSDL společně založili Kluby dračích lodí registrované na území ČR.

ČSDL slouží sdruženým Klubům, pomáhá sdruženým Klubům ve všech oblastech ( Legislativně, Finančně, Sportovně, atd..) a společně hájí Klubové zájmy sportovního odvětví dračí lodě vůči ostatním domácím a zahraničním organizacím ( Ekonomickým, Politickým, Sportovním, Soukromým, atd...).

PROČ SE STÁT ČLENEM ČSDL:

 • Jako Klub dračích lodí se prostřednictvím ČSDL stanete součástí národního sportovního systému.

 • Jako Klub dračích lodí můžete prostřednictví ČSDL žádat o státní dotace na sportovní činnost svého klubu ve sportovním odvětví dračí lodě nebo na sportovní vybavení.

 • Jako Klub dračích lodí můžete prostřednictvím ČSDL žádat o státní příspěvek na provoz, rekonstrukci nebo investici do zázemí svého Klubu.

 • Jako Klub dračích lodí můžete prostřednictvím ČSDL žádat o státní příspěvek na pořádání závodu dračích lodí.

 • Jako Klub dračích lodí můžete prostřednictvím ČSDL žádat o státní příspěvek na reprezentaci.

JSTE PŘEKVAPENI ŽE TOTO JE V DRAČÍCH LODÍ MOŽNÉ?   A CO DÁLE JE S ČSDL MOŽNÉ:

 •  V ČSDL existuje jen plnohodnotné členství se všemi právy člena bez omezujících podmínek (v souladu s olympijskou myšlenkou, olympijským výborem a mottem: DRAČÍ LODĚ PATŘÍ VŠEM).

 • ČSDL je uznanou a řádně registrovanou celonárodní organizací.

 • Prostřednictvím ČSDL možnost nominace na klubové nebo národní světové soutěže.

 • ČSDL za sdružené Kluby jedná s:

 • Národními sportovními autoritami ( Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Olympijským výborem, Českou Unií Sportu, Českým svaze kanoistů a dalšími).
 • Státní plavební správou.
 • Ministerstvem dopravy a ostatními neziskovými organizacemi na znění zákona o plavbě.
 • Finančním a registračním úřadem.
 • Mezinárodními dračími organizacemi.
 • Pořadateli závodů v ČR a zahraničí.
 • Ostatními sportovními organizacemi.
 • Pojišťovnami.
 • Organizacemi dohlížejícími na provozování veřejných akcí (OSA, INTEGRAM,..).
 • Výrobci sportovního materiálu pro zvýhodnění svých členů.
 • .
 • V ČSDL funguje sekretariát se zaměstnaným Sekretářem pro každodenní potřeby sdružených Klubů a provozu svazu.

 • Člen ČSDL může být současně členem jakékoli jiné organizace a účastnit se všech závodů a seriálů závodů v ČR a zahraničí.

 • ČSDL svým členům zajišťuje pojištění při účasti na soutěži a pořadatelům pojištění akce.

 • ČSDL není samostatným pořadatelem závodů, ale vytváří propagační, legislativní a materiální zázemí pro členské Kluby pořádající soutěže.

SMYSLEM ČSDL NENÍ VLÁDNOUT DRAČÍM LODÍM NA TO JSOU JINÍ, ALE SLOUŽIT SVÝM ČLENŮM, KLUBŮM A LIDEM BAVÍCÍ SE DRAČÍM ŽIVOTEM A SPORTEM.

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM ČSDL:

 • Zapsaný spolek s demokratickou strukturou stanov.

 • Jednotlivec prostřednictvím zapsaného členského spolku: Český spolek dračích lodí.

JAK SE PŘIDAT:

Pro více informaci se obrátit na Sekretariát ČSDL, viz. kontakty.

Nebo zaslat vyplněný přihlašovací formulář na info@csdl.cz .

ZALOŽIT KLUB DRAČÍCH LODÍ DÁVÁ SMYSL.

Přehledný návod, jak založit spolek nalezte <<<zde>>>

Stanovy spolku - vzor

Zápis z ustanovující schůze spolku  - vzor

Přílohy spolku - vzor

Čestné prohlášení a souhlas se zápisem spolku - vzor

Listina přítomných - vzor

Souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku - vzor

Naši sponzoři