Dračí lodě školám

Pilotní ročník Projektu je z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 přesunut na rok 2021.

Hlavním cílem projektu Dračí lodě školám 2019/2020 je organizace dvoukolových školních závodů dračích lodí. Vítěz finálového kola projektu získá titul projektu. Vítěz projektu v kategorii střední školy je navíc nominován na Mistrovství světa klubů 2021, které zaštiťuje a organizačně kompletně zajišťuje Sportovně technická komise u Českého svazu kanoistů a Český svaz dračích lodí.

plakát

Tento dokument slouží jako souhrn zásádních a nejdůležitějších informací k projektu.

ODKAZ ZDE

Tento dokument obsahuje pravidla a celkové znění projektu, naleznete v něm veškeré informace.

ODKAZ ZDE

Tento dokument obsahuje vypsané termíny a místa konání závodních kol. Obsahuje také lokality tréninkových center.

ODKAZ ZDE

Výňatek z pravidel týkající se přihlášky školy:

Škola, případně pověřená osoba dle bodu 3.2., zašle do 1. 5. 2020 nebo do vyčerpání kapacit přihlášku školy na e-mailovou adresu jiri.prikryl@csdl.cz. Jako přihláška slouží formulář, který je k dispozici na webových stránkách www.csdl.cz/skoly.
Přihláška obsahuje název školy, název regionálního kola, kterého se chce škola účastnit, a tréninkové centrum, ve kterém se chce škola připravovat. Dále obsahuje seznamy posádek – tj. název posádky (lze změnit později), kategorie, ve které chce posádka startovat, a pověřenou osobu (osoby).

Organizátor projektu předá informaci o přihlášení pořadateli regionálního kola a tréninkovému centru, které si škola zvolila.
Případné úpravy přihlášek lze učinit, nejpozději však 7 dní před konáním regionálního závodu, na který je škola přihlášena. Úpravou přihlášky je míněna například změna počtu posádek, názvů posádek, změna pověřených osob, aj. Tato úprava přihlášky musí být zaslána organizátorovi projektu formou upravené přihlášky školy.

Následuje proces přihlašování jednotlivých účastníků.

ODKAZ ZDE

Výňatek z pravidel týkající se přihlášky účastníka:

Pouze po úspěšném přihlášení školy dle bodu 4.1. může následovat přihlašování jednotlivých účastníků projektu. Přihláška musí být poslána formou vyplněného formuláře, který je
k dispozici na www.csdl.cz/skoly. Vyplněná přihláška bude zaslána na e-mailovou adresu jiri.prikryl@csdl.cz.

Uvedená přihláška obsahuje jméno a příjmení účastníka, datum narození, název školy, za kterou se přihlásil, a typ přihlášení (sportovní účastník nebo/a pověřená osoba).
Tato přihláška musí být spolu s poplatkem dle bodu 8.4. (neplatí pro pověřené osoby dle bodu 3.2.) odeslána a potvrzena ještě před účastí v projektu (trénink v TC nebo účastí na závodech).

V případě, že účastník je mladší 18 let, musí být přihláška podepsána zákonným zástupcem. Pokud se jedná o přihlášku pověřené osoby, musí být přihláška potvrzená školou.

ODKAZ ZDE

Posádkový list slouží pro identifikaci posádky.
Jedna posádka v jedné kategorii je identifikována právě jedním posádkovým listem. Posádka je identifikována názvem posádky, názvem školy, kategorií, do které se posádka hlásí, pověřenými osobami a účastníky závodu.
Posádkový list obsahuje 14 míst pro účastníky závodu. Obsahuje také místo pro pověřenou osobu.
Pověřená osoba je identifikována jménem a kontaktem.
Účastník závodu je identifikován jménem, příjmením, datem narození a pozicí v lodi. Posádkový list musí být odevzdán nejpozději 24 hodin před startem závodu.

ODKAZ ZDE

Naši sponzoři