Svaz

Vítejte na webu ČESKÉHO SVAZU DRAČÍCH LODÍ, z.s. jehož první ustavující schůze se konala 6. 1. 2014 a je samostatným sportovním svazem. Český svaz dračích lodí sdružuje "kluby" (zapsané spolky), které se zabývají sportovním odvětvím Dračí lodě. Český svaz dračích lodí svoji činnost odvíjí od řadových členů, kteří svoje práva a požadavky v ČSDL uplatňují prostřednictvím svých "mateřských klubů" (zapsaného spolku), účastní se aktivit spojených s dračími loděmi a demokratickou formou mohou rozhodovat o vedení a činnosti svazu. Posláním ČSDL je všestranně podporovat rozvoj dračích lodí na území České republiky a vytvářet podmínky pro činnost sdružených "klubů" (zapsaných spolků). Cílem ČSDL je plánovitá a soustavná činnost směřující k rozvoji dračích lodí v České republice.

Úplný výpis z rejstříku na stránkách Veřejného rejstříku a Sbírky listin naleznete <<<zde>>>

i kompletní dokumentaci <<<zde>>>

Činnost spolku je zaměřena zejména na:

  • všestrannou podporu rozvoje dračích lodí v České republice
  • vytváření vhodných podmínek organizačních, administrativních, materiálních i osvětových pro podporu sportovních aktivit svých členů
  • vytváření koncepční podpory a pomoci pro účast veřejnosti na sportovních aktivitách v oblasti dračích lodí
  • spolupráci s dalšími organizacemi a státními orgány
  • organizování národní soutěže: MISTROVSTVÍ ČESKÉHO SVAZU DRAČÍCH LODÍ
  • respekt hlavních principů IDBF (International Dragon Boat Federation – Mezinárodní federace dračích lodí).

ČESKÝ SVAZ DRAČÍCH LODÍ, z.s.

Střešovická 1068/35,

Střešovice, Praha 6

PSČ 162 00

info@csdl.cz
+420 724 889 683

Registrace do ČESKÉHO SVAZU DRAČÍCH LODÍ z.s.

Vyplňte a mailem pošlete na adresu : info@csdl.cz

Název spolku nebo posádky:

Kontaktní osoba:

Kontaktní email:

Kontaktní telefon:

Prohlašuji, že jednám za výše uvedený spolek nebo posádku a tímto žádám o přijetí do ČESKÉHO SVAZU DRAČÍCH LODÍ z.s.

podpis

Organizační schéma ČSDL ke stažení << zde >>.

Dračí lodě jsou kanoe rozličných typů a velikostí ozdobené na přídi dračí hlavou a na zádi dračím ocasem. Jedná se o kolektivní sport pocházející s Asie.

Tempo pádlujícím udává bubeník, který sedí na přídi proti směru jízdy a směr lodi koriguje kormidelník ovládající mohutné kormidlo.

Standardizovaná závodní dračí loď má přesně stanovené rozměry a vybavení.

Závodí se na takzvaných malých dračích lodích pro 10 pádlujících závodníků a na velkých dračích lodí určených pro 20 pádlujících závodníků vždy rovnoměrně rozložených po obou stranách lodi.

Dění ve světovém „dragonboatingu“ řídí a organizuje mezinárodní federace dračích lodí (IDBF)..

Základem dragonboatingu je týmový výkon a sehranost celé posádky. V jedné lodi zasedají muži i ženy všech věkových kategorií a společný cíl, zážitek, výkon či případný úspěch v soutěži dělá z dračích lodí jednu z atraktivních sportovních činností, která má více jak

2000letou tradici a novodobě se z Číny rychle rozšířila do celého světa. Soutěže v dračích lodích se v současnosti pořádají na všech obydlených kontinentech Země.

Historie pádlování na dračích lodích se datuje do období před 2 200 lety ve staré Číně. Od této doby existují historické zmínky o závodění na těchto lodích.  Legenda praví, o muži jménem Qu-Chuan [ču-juen], který se veřejně angažoval a mezi obyvateli se těšil značné oblibě. Nesouhlasil však s politickými praktikami a korupcí. Na protest skočil z útesu do říčních vod. Když se o jeho činu dozvěděli obyvatelé města, vypluli na lodích ve snaze ho najít. Přestože se jim ho nepovedlo zachránit, vyplouvají na řeku od té doby každoročně a bubnováním si připomínají památku tohoto legendárního muže.

Moderní éra se datuje od roku 1976, kdy se uskutečnil první novodobý  festival dračích lodí v Hong Kongu. V Čechách se první domácí závody konaly v roce 1997. V roce 2012, který byl rokem Draka se opět do Čínského Hongkongu vrátil velký závod a to  8. Mistrovství Světa klubových týmů. Tento závod byl dosavadní největší světovou akcí dračích lodích a účastnili se ho i české posádky, kterým se podařilo v hlavní kategorii Premiér vybojovat několik medailí včetně té nejvzácnější.

  

Standardizace velké dračí lodě

Posádka: 20 pádlujících, 1 bubeník, 1 kormidelník

Délka: 12.49 m (bez hlavy a ocasu).

Šířka: 1.16 m.

Zdobení: dračí hlava na přídi a dračí ocas na zádi.

Váha: 250 kg + 5% (včetně posádky přibližně 2000 kg).

Materiál: kevlar-karbon v kombinaci se skelným vláknem.

Počet sedaček: 10.

Buben: dřevěný s potahem z kůže vodního buvola

Kormidlo: dřevěné, volné, délka cca 4m.

Na obrubně, lavičky a stoličku bubeníka je použito mahagonové dřevo.

Pádla: Kanoistická, jednolistá pádla standardizovaného rozměru

Délky závodních tratí: nejčastěji 200, 500m, 2000m.

 

Standardizace malé dračí lodě

Posádka: 10 pádlujících, 1 bubeník, 1 kormidelník

Délka: 9.60 m (bez hlavy a ocasu).

Šířka: 1.01 m.

Zdobení: dračí hlava na přídi a dračí ocas na zádi.

Váha: 138 kg + 5% (včetně posádky přibližně 1000 kg).

Materiál: kevlar-karbon v kombinaci se skelným vláknem.

Počet sedaček: 5.

Buben: dřevěný s potahem z kůže vodního buvola

Kormidlo: dřevěné, volné, délka cca 4m.

Na obrubně, lavičky a stoličku bubeníka je použito mahagonové dřevo.

Pádla: Kanoistická, jednolistá pádla standardizovaného rozměru

Délky závodních tratí: nejčastěji 200, 500m, 2000m.

Snažíme se pomoci co nejvíce dračí komunitě, propagovat dračí lodě a zajistit všem co nejlepší podmínky k provozování a užívání si tohoto sportu.

Naším cílem je vytvoření nezávislých standardů a postupů. Aktivity kolem dračích lodí, které provádí mnoho klubů a organizátorů závodů dračích lodí jsou někdy dosti zmatené. U nás i ve světě se však již nasbíralo noho zkušeností, které mohou organizátorům ulehčit život a závodníkům garantovat jasně dané stálé podmínky. Snažíme se využívat zkušeností a rad co největšího počtu zkušených lidí z celého světa.

Každý z vás může také přispět a spolupracovat na těchto pravidlech. Stačí nás kontaktovat s návrhy nebo připomínkami. Jsme naklonění jakékoli spolupráci.

Nezbývá než jen dodat, že pokud se vám naše pravidla líbí a rádi byste, aby je váš organizátor dračích lodí dodržoval, dejte mu to jasně vědět. Odkažte ho na náš web a sami uvidíte, jak mu jde o dobro závodníků a fair play. Netvrdíme, že tyto pravidla jsou to jediné správné, ale sami posuďte naše zpracování.

Jak nás poznáte?

Organizátoři závodů, kteří s námi úzce spolupracují, budou mít na svých stránkách či propagačních materiálech použito naše logo, nebo o tom budete informováni přímo organizátorem na závodišti.

Používání našich dokumentů

Používání našich dokumentů je volné, jejich změna či šíření přes třetí osoby není povolena. Z důvodu udržení aktuálnosti a zamezení změn jsou podmínky jejich využívání následující:

  • Pokud chcete odkázat návštěvníky webu na náš dokument, odkazujte tak přímo na PDF soubor na našich stránkách. Tento dokument bude vždy aktuální a budou zde i dohledatelné změny. Nestahujte tedy prosím dokumenty a nenahrávejte je na vaše stránky.
  • Pokud chcete dokumenty vytisknout. Opatřete je odkazem na naše stránky a vyznačte datum tisku.
  • Pokud by měl někdo přeci jen zájem požít pouze část našich pravidel, tak nás kontaktujte. Tuto možnost však nedoporučujeme, jelikož může dojít ke ztrátě vazeb na naše aktualizace.

Etický kodex

Zde naleznete určitý kodex, kterým byste se měli řídit při využívání našich pravidel. Jeho ignorování a nedodržování povede k ukončení spolupráce, či umístění na black list ČSDL. Děkujeme vám všem jeho dodržování.

  • Nevydávejte naše dokumenty za svoje a nesnažte se je nijak pozměňovat.
  • Uvádějte vždy odkaz na to, kde se dokument vzal, aby mohla být přijata zpětná vazba.
  • Přijaté připomínky, návrhy apod. k našim dokumentům nevyhazujte do koše a předejte nám.

Pravidla a postupy pro závody

Tento dokument má sloužit jako příručka a souhrn pravidel, která mají chránit zájmy závodníků i organizátorů. Tento dokument čerpá to nejlepší z pravidel mezinárodní federace dračích lodí (IDBF), která má dlouholeté zkušenosti se závody dračích lodí na mezinárodní úrovni a z praktických mnohaletých zkušeností od různých lidí podílejících se na organizaci závodů v České republice ale i v zahraničí.

Přejeme Vám hodně úspěchů a nerušené závody.

Za radu rozhodčích ČSDL:

Richard Veselý 

Klikni zde pro aktuální pravidla

Historie aktualizace pravidel:

17.4.2016 - Verze 2.00

21.5.2012 - Verze 1.01

 

 

Český svaz dračích lodí je neziskovou organizací. Jedním ze zakladatelských pravidel při ustanovení organizace bylo, že ČSDL nebude ze své činnosti generovat zisk, ale svoji činností naopak pomáhat členům, organizátorům závodů a dračím lodím obecně. Veškeré prostředky, které ČSDL  na základě své činnosti získá budou spravedlivě dle stanov organizace rozděleny mezi členy ČSDL.

odkaz na transparentní účet zde

1. Stanovy svazu - pdf

2. Zápis z jednání kontrolní komise - pdf

3. Výpis z rejstříku - pdf

4. Úplný výpis z rejstříku - pdf

Naši sponzoři