Svaz

Vítejte na webu ČESKÉHO SVAZU DRAČÍCH LODÍ, z.s. jehož první ustavující schůze se konala 6. 1. 2014 a je samostatným sportovním svazem. Český svaz dračích lodí sdružuje "kluby" (zapsané spolky), které se zabývají sportovním odvětvím Dračí lodě. Český svaz dračích lodí svoji činnost odvíjí od řadových členů, kteří svoje práva a požadavky v ČSDL uplatňují prostřednictvím svých "mateřských klubů" (zapsaného spolku), účastní se aktivit spojených s dračími loděmi a demokratickou formou mohou rozhodovat o vedení a činnosti svazu. Posláním ČSDL je všestranně podporovat rozvoj dračích lodí na území České republiky a vytvářet podmínky pro činnost sdružených "klubů" (zapsaných spolků). Cílem ČSDL je plánovitá a soustavná činnost směřující k rozvoji dračích lodí v České republice.

Úplný výpis z rejstříku na stránkách Veřejného rejstříku a Sbírky listin naleznete <<<zde>>>

i kompletní dokumentaci <<<zde>>>

Činnost spolku je zaměřena zejména na:

 • všestrannou podporu rozvoje dračích lodí v České republice
 • vytváření vhodných podmínek organizačních, administrativních, materiálních i osvětových pro podporu sportovních aktivit svých členů
 • vytváření koncepční podpory a pomoci pro účast veřejnosti na sportovních aktivitách v oblasti dračích lodí
 • spolupráci s dalšími organizacemi a státními orgány
 • organizování národní soutěže: MISTROVSTVÍ ČESKÉHO SVAZU DRAČÍCH LODÍ
 • respekt hlavních principů ICF i IDBF (International Canoe Federation - Mezinárodní kanoistická federace, International Dragon Boat Federation – Mezinárodní federace dračích lodí).

ČESKÝ SVAZ DRAČÍCH LODÍ, z.s.

Střešovická 1068/35,

Střešovice, Praha 6

PSČ 162 00

info@csdl.cz
+420 724 889 683

Organizační schéma ČSDL ke stažení << zde >>.

Český svaz dračích lodí je neziskovou organizací. Jedním ze zakladatelských pravidel při ustanovení organizace bylo, že ČSDL nebude ze své činnosti generovat zisk, ale svoji činností naopak pomáhat členům, organizátorům závodů a dračím lodím obecně. Veškeré prostředky, které ČSDL  na základě své činnosti získá budou spravedlivě dle stanov organizace rozděleny mezi členy ČSDL.

odkaz na transparentní účet zde

Dračí lodě jsou kanoe rozličných typů a velikostí ozdobené na přídi dračí hlavou a na zádi dračím ocasem. Jedná se o kolektivní sport pocházející s Asie.

Tempo pádlujícím udává bubeník, který sedí na přídi proti směru jízdy a směr lodi koriguje kormidelník ovládající mohutné kormidlo.

Standardizovaná závodní dračí loď má přesně stanovené rozměry a vybavení.

Závodí se na takzvaných malých dračích lodích pro 10 pádlujících závodníků a na velkých dračích lodí určených pro 20 pádlujících závodníků vždy rovnoměrně rozložených po obou stranách lodi.

Dění ve světovém „dragonboatingu“ řídí a organizuje mezinárodní federace dračích lodí (IDBF)..

Základem dragonboatingu je týmový výkon a sehranost celé posádky. V jedné lodi zasedají muži i ženy všech věkových kategorií a společný cíl, zážitek, výkon či případný úspěch v soutěži dělá z dračích lodí jednu z atraktivních sportovních činností, která má více jak

2000letou tradici a novodobě se z Číny rychle rozšířila do celého světa. Soutěže v dračích lodích se v současnosti pořádají na všech obydlených kontinentech Země.

Historie pádlování na dračích lodích se datuje do období před 2 200 lety ve staré Číně. Od této doby existují historické zmínky o závodění na těchto lodích.  Legenda praví, o muži jménem Qu-Chuan [ču-juen], který se veřejně angažoval a mezi obyvateli se těšil značné oblibě. Nesouhlasil však s politickými praktikami a korupcí. Na protest skočil z útesu do říčních vod. Když se o jeho činu dozvěděli obyvatelé města, vypluli na lodích ve snaze ho najít. Přestože se jim ho nepovedlo zachránit, vyplouvají na řeku od té doby každoročně a bubnováním si připomínají památku tohoto legendárního muže.

Moderní éra se datuje od roku 1976, kdy se uskutečnil první novodobý  festival dračích lodí v Hong Kongu. V Čechách se první domácí závody konaly v roce 1997. V roce 2012, který byl rokem Draka se opět do Čínského Hongkongu vrátil velký závod a to  8. Mistrovství Světa klubových týmů. Tento závod byl dosavadní největší světovou akcí dračích lodích a účastnili se ho i české posádky, kterým se podařilo v hlavní kategorii Premiér vybojovat několik medailí včetně té nejvzácnější.

  

Standardizace velké dračí lodě

Posádka: 20 pádlujících, 1 bubeník, 1 kormidelník

Délka: 12.49 m (bez hlavy a ocasu).

Šířka: 1.16 m.

Zdobení: dračí hlava na přídi a dračí ocas na zádi.

Váha: 250 kg + 5% (včetně posádky přibližně 2000 kg).

Materiál: kevlar-karbon v kombinaci se skelným vláknem.

Počet sedaček: 10.

Buben: dřevěný s potahem z kůže vodního buvola

Kormidlo: dřevěné, volné, délka cca 4m.

Na obrubně, lavičky a stoličku bubeníka je použito mahagonové dřevo.

Pádla: Kanoistická, jednolistá pádla standardizovaného rozměru

Délky závodních tratí: nejčastěji 200, 500m, 2000m.

 

Standardizace malé dračí lodě

Posádka: 10 pádlujících, 1 bubeník, 1 kormidelník

Délka: 9.60 m (bez hlavy a ocasu).

Šířka: 1.01 m.

Zdobení: dračí hlava na přídi a dračí ocas na zádi.

Váha: 138 kg + 5% (včetně posádky přibližně 1000 kg).

Materiál: kevlar-karbon v kombinaci se skelným vláknem.

Počet sedaček: 5.

Buben: dřevěný s potahem z kůže vodního buvola

Kormidlo: dřevěné, volné, délka cca 4m.

Na obrubně, lavičky a stoličku bubeníka je použito mahagonové dřevo.

Pádla: Kanoistická, jednolistá pádla standardizovaného rozměru

Délky závodních tratí: nejčastěji 200, 500m, 2000m.

Jste členem nebo vedoucím Zapsaného spolku (dříve občanského sdružení) jehož náplní a aktivitou jsou dračí lodě.

Nebo jste členem či kapitánem posádky dračí lodi, která se schází na pravidelných schůzkách, trénincích a přemýšlí o tom že by společně založili oficiální Klub čili Zapsaný spolek ( dále jen Klub).    

Jste jednotlivec, kterého baví dračí lodě a chtěl by jste být součástí společné organizace jenž slouží lidem věnujícím se v České republice ( dále jen ČR) dračím lodím.

PAK MÁ CENU ČÍST DÁLE.

Český svaz dračích lodí ( dále jen ČSDL) má organizační formu SVAZU (svaz členských Klubů). ČSDL společně založili Kluby dračích lodí registrované na území ČR.

ČSDL slouží sdruženým Klubům, pomáhá sdruženým Klubům ve všech oblastech ( Legislativně, Finančně, Sportovně, atd..) a společně hájí Klubové zájmy sportovního odvětví dračí lodě vůči ostatním domácím a zahraničním organizacím ( Ekonomickým, Politickým, Sportovním, Soukromým, atd...).

PROČ SE STÁT ČLENEM ČSDL:

 • Jako Klub dračích lodí se prostřednictvím ČSDL stanete součástí národního sportovního systému.

 • Jako Klub dračích lodí můžete prostřednictví ČSDL žádat o státní dotace na sportovní činnost svého klubu ve sportovním odvětví dračí lodě nebo na sportovní vybavení.

 • Jako Klub dračích lodí můžete prostřednictvím ČSDL žádat o státní příspěvek na provoz, rekonstrukci nebo investici do zázemí svého Klubu.

 • Jako Klub dračích lodí můžete prostřednictvím ČSDL žádat o státní příspěvek na pořádání závodu dračích lodí.

 • Jako Klub dračích lodí můžete prostřednictvím ČSDL žádat o státní příspěvek na reprezentaci.

JSTE PŘEKVAPENI ŽE TOTO JE V DRAČÍCH LODÍ MOŽNÉ?   A CO DÁLE JE S ČSDL MOŽNÉ:

 •  V ČSDL existuje jen plnohodnotné členství se všemi právy člena bez omezujících podmínek (v souladu s olympijskou myšlenkou, olympijským výborem a mottem: DRAČÍ LODĚ PATŘÍ VŠEM).

 • ČSDL je uznanou a řádně registrovanou celonárodní organizací.

 • Prostřednictvím ČSDL možnost nominace na klubové nebo národní světové soutěže.

 • ČSDL za sdružené Kluby jedná s:

 • Národními sportovními autoritami ( Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Olympijským výborem, Českou Unií Sportu, Českým svaze kanoistů a dalšími).
 • Státní plavební správou.
 • Ministerstvem dopravy a ostatními neziskovými organizacemi na znění zákona o plavbě.
 • Finančním a registračním úřadem.
 • Mezinárodními dračími organizacemi.
 • Pořadateli závodů v ČR a zahraničí.
 • Ostatními sportovními organizacemi.
 • Pojišťovnami.
 • Organizacemi dohlížejícími na provozování veřejných akcí (OSA, INTEGRAM,..).
 • Výrobci sportovního materiálu pro zvýhodnění svých členů.
 • V ČSDL funguje sekretariát se zaměstnaným Sekretářem pro každodenní potřeby sdružených Klubů a provozu svazu.

 • Člen ČSDL může být současně členem jakékoli jiné organizace a účastnit se všech závodů a seriálů závodů v ČR a zahraničí.

 • ČSDL svým členům zajišťuje pojištění při účasti na soutěži a pořadatelům pojištění akce.

 • ČSDL není samostatným pořadatelem závodů, ale vytváří propagační, legislativní a materiální zázemí pro členské Kluby pořádající soutěže.

SMYSLEM ČSDL NENÍ VLÁDNOUT DRAČÍM LODÍM NA TO JSOU JINÍ, ALE SLOUŽIT SVÝM ČLENŮM, KLUBŮM A LIDEM BAVÍCÍ SE DRAČÍM ŽIVOTEM A SPORTEM.

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM ČSDL:

 • Zapsaný spolek s demokratickou strukturou stanov.

 • Jednotlivec prostřednictvím zapsaného členského spolku: Český spolek dračích lodí.

JAK SE PŘIDAT:

Pro více informaci se obrátit na Sekretariát ČSDL, viz. kontakty.

Nebo zaslat vyplněný přihlašovací formulář na info@csdl.cz .

ZALOŽIT KLUB DRAČÍCH LODÍ DÁVÁ SMYSL.

Přehledný návod, jak založit spolek nalezte <<>>

Co to je spolek a jak je možné jej založit - pdf

Stanovy spolku - vzor

Zápis z ustanovující schůze spolku  - vzor

Přílohy spolku - vzor

Čestné prohlášení a souhlas se zápisem spolku - vzor

Listina přítomných - vzor

Souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku - vzor

Dokumenty ke stažení

Přihláška ve formátu Excel ke stažení zde

Přihláška ve formátu Pdf ke stažení zde

Vzor přihlášky ke stažení zde

Posádkový list ke stažení zde.

Od 25.5.2018 platí nová pravidla v oblasti ochrany osobních dat.

Česká Unie sportu (ČUS) ve spolupráci s odborným dodavatelem připravuje dokumentaci k přizpůsobení se těmto novým pravidlům.

Pro tyto účely byl na ČUS vypracován Vzorový formulář informovanosti a souhlasu se zpracováním osobních údajů, který naleznete v příloze emailu.

Předsednictvo ČSK doporučuje formulář využít pro členy, sportovní oddíly a kluby.  

Přečtěte si prosím přiložené Informace o nových povinnostech vůči členům. Jedná se o zajištění souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů.

 

Je třeba, abyste nově informovaly všechny své členy o zpracování jejich osobních údajů v rámci spolku a nově zajistili jejich souhlas se zpracováním osobních údajů, podpisem vzorového formuláře. Takto je třeba postupovat u všech členů, tedy nikoli pouze u nově přijímaných, ale i u stávajících. Formuláře s podepsanými souhlasy je zapotřebí v klubu, tělovýchovné jednotě, důsledně archivovat.

Je třeba zdůraznit, že se jedná pouze o první harmonizační krok činnosti sportovních spolků s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Následně bude třeba přijímat další opatření v rámci harmonizačních kroků s nařízením EU k ochraně osobních údajů (GDPR).

Další kroky budeme oznamovat ihned poté, co se k nám dostanou. Proces je zdržen absencí potřebného národního zákona k ochraně osobních dat, který měl nařízení EU doprovázet a doplnit některé výklady.

Formulář ČUS naleznete v příloze ZDE

O tom, jak v rámci spolku/klubu máme zpravovat kotakty a dbát nové směrnice o Ochraně osobních údajů se dočtete na stránkách ČUS, která zpracovala kompletní dokumenty potřebné k plnění legislativy v této oblasti.

Prosíme, abyste navštívili tento odkaz ZDE naleznete tam ke stažení jak dokument potřebný k podpisuv rámci klubu tak i veškeré bližší informace

Trenérská licence

ve sportovním odvětví dračí lodě

 

V současné době existuje oficiální třístupňové školení trenérů vodáckých sportů, licence C, B a A (dle MŠMT).

·         Dále existuje trenérská licence Diplomovaný trenér – licence D, kterou získají absolventi sportovní vysoké školy

se specializací příslušných vodních sportů.

·         Školení trenérů licence C se organizuje v rámci jednotlivých sportů v rozsahu cca 40 hodin.

·         Licence B se uděluje na základě absolvování školení v rozsahu cca 150 hodin. Skládá se ze dvou částí, obecné a speciální.

Obecná část (50 hodin) se organizuje při UK FTVS nebo a VOŠ Strahov, speciální část (cca 100 hodin) pořádají svazy. Osvědčení vydávají akreditační střediska (Strahov, FTVS). Tato licence opravňuje majitele získat živnostenský list a provádět trenérskou činnost na všech úrovních, pokud není požadována licence A.

·         Licence A se uděluje na základě absolvování studia Trenérské školy, nebo řádného studia FTVS s trenérskou specializací.

Metodika získání trenérských licencí pro sezónu 2018 ve sportovním odvětví dračí lodě, které se vydávají členům

národních organizací ČSK DL nebo ČSDL:

·         Trenérská licence C - aktualizace pro rok 2020:

-          absolvování základního semináře dračích lodí (14.3.2020)

-          absolvování praktické části na tréninkovém kempu (18 - 19.04.2020 nebo podzim 2020)

-          vypracování prezentace

·         Trenérská licence B - připravujeme na rok 2021!

-          absolvování obecného školení v rozsahu 50 hodin (na UK FTVS nebo a VOŠ Strahov)

-          absolvování speciální části v rozsahu 100 hodin v rámci svazu zahrnuje:

-           praxe vedení posádky dračí lodi v rozsahu jedné sezóny.

-           vypracování a prezentace práce na zadané téma o vedení posádky dračí lodě účastnící se závodů.

·         Trenérská licence A - v současné době zatím není možno tuto licenci pro odvětví dračí lodě získat

-          uděluje se na základě absolvování studia (min. dvouleté) Trenérské školy, nebo řádného studia FTVS s trenérskou specializací

Žádost o vydání plavebního půkazu - pdf

Lékařský posudek - pdf

1 fotografii pasového formátu 3,5×4,5 cm ne starší než 1 rok

Zaplatit správní poplatek formou kolkové známky,

Odkaz na stránky Státní plavební správy - http://plavebniurad.cz/dok-os/vmp

Rejstřík malých plavidel (§ 15a zákona)

V rejstříku malých plavidel jsou evidována pouze malá plavidla ve smyslu § 9 odst. 4 písm. b) zákona, pokud splňují podmínky pro evidenci plavidel podle § 14 zákona.

Rejstřík malých plavidel není veřejným seznamem. Údaje z tohoto rejstříku poskytne plavební úřad pouze na žádost

 1. fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů, právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel malého plavidla, jedná-li se o údaje k tomuto plavidlu, a

 2. orgánu veřejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jeho působnosti.

Do rejstříku malých plavidel se zapisují následující údaje o plavidle:

 • vlastník, je-li to třeba, údaje o spoluvlastnících se uvedou v příloze k žádosti,
 • provozovatel,
 • poznávací znaky,
 • druh plavidla, oblast jeho provozu na vodní cestě a účel, pro který je plavidlo určeno,
 • nosnost, dovolený počet cestujících a ostatní základní technické údaje,
 • datum zápisu a výmazu z plavebního rejstříku.

Zápis do rejstříku malých plavidel

Plavidlo se zapíše do rejstříku malých plavidel na základě ŽÁDOSTI podané vlastníkem nebo provozovatelem plavidla, pokud

 • byla schválena jeho technická způsobilost a

 • provozovatelem tohoto plavidla je

  • fyzická osoba s trvalým pobytem nebo místem podnikání na území České republiky, nebo

  • právnická osoba nebo její organizační složka se sídlem na území České republiky nebo jiná osoba, která je podle zvláštního právního předpisu oprávněna dočasně poskytovat služby nebo vykonávat právo usazování na území České republiky.

Přílohu žádosti o zápis do rejstříku malých plavidel musí tvořit ve smyslu § 15a odst. 6 zákona:

 • výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku, vedeného ve státě sídla nebo místa podnikání žadatele, pokud nemá sídlo nebo místo podnikání na území České republiky; tento výpis nesmí být starší 3 měsíců,

 • ověřená kopie dokladu osvědčujícího právní vztah vlastníka nebo provozovatele k plavidlu a dokladu osvědčujícího souhlas vlastníka se zápisem plavidla do plavebního rejstříku, není-li vlastník současně provozovatelem plavidla, a

 • doklad o schválení technické způsobilosti plavidla.

Naši sponzoři