Motorka pro všechny


Pro nÄ›koho jsou motorky opravdovým živlem. A nÄ›koho motorky opravdu hodnÄ› baví, ale také si lidé musí samozÅ™ejmÄ› dávat pozor na to, aby se nevybourali, aby také lidi na motorce jezdili bezpeÄnÄ› a také hlavnÄ› bez alkoholu. Já znám totiž dva lidi, kteří moc rádi jezdí na motorce, ale vždycky také se moc rádi posilňují i nÄ›jakým alkoholem. Opravdu nechápu, proÄ tohle lidé dÄ›lají, když je to nebezpeÄné, a navíc je to také zakázané. Například já bych nikdy na motorce ani v autÄ› nejezdila, kdybych mÄ›la v sobÄ› nÄ›jaký alkohol, protože mi nejde ani tak snad o to, že bych se vybourala, protože bych se možná zahojila, kdybych se tedy nezabila, ale mÄ› by Å¡lo hlavnÄ› o to, že bych pÅ™iÅ¡la o Å™idiÄské oprávnÄ›ní.

Motorky jsou silné stroje.

A vůbec nevím, co bych dÄ›lala, kdybych tÅ™eba na rok nebo na dva roky nebo klidnÄ› i jenom na půl roku pÅ™iÅ¡la o Å™idiÄák. Nevím, jak bych se dostávala do práce. Já sice bydlím ve mÄ›stÄ›, ale moje zamÄ›stnání je úplnÄ› na druhém konci mÄ›sta. Sice bych mohla jezdit autobusem, ale to mi zase takhle nevyhovuje, protože autobus mi jezdí buÄto o hodinu dříve anebo o hodinu pozdÄ›ji, takže bych se do práce vždycky dostala pozdÄ› anebo moc brzo. A moc brzo by se mi tam rozhodnÄ› také chodit nechtÄ›lo.

Vhodné obleÄení na motorku.

Takže jsem ráda, že mám motorku a také automobil. Sice moje motorka není nic extra, je to spíše takové obyÄejné vozítko, kterému lidé říkají spíše takové vylepÅ¡ené kolo. Ale mÄ› to staÄí. Jsem ráda, že když je krásné poÄasí, že mohu vytáhnout motorku a pojedu do práce na motorce. Je to taková lehká motorka a mnÄ› se to líbí. Navíc mi jí tehdy kupoval jeÅ¡tÄ› můj dÄ›deÄek. ÚplnÄ› novou z obchodu, takže to mám takovou památku na dÄ›deÄka, protože i dÄ›deÄek na ní jezdil a já se této motorky jenom tak lehce nevzdám. Je opravdu hodnÄ› lidí, kteří takhle rádi jezdí na motorce anebo k tomu mají nÄ›jaký vztah, protože to je například dÄ›dictví anebo to dostali darem.