Nakolik rozumíte letadlům?


Dnes už my lidé naprosto běžně létáme. Sice ne sami o sobě, protože k tomu nejsme na rozdíl od ptactva uzpůsobeni, ale díky výsledkům vědeckého zkoumání, které přinesly hned několik řešení.

Díky vÄ›deckotechnickému pokroku můžeme létat už hodnÄ› dlouho tÅ™eba v balónech, jež se nám dochovaly, byÅ¥ jen v omezené míře, od poÄátků letectví podnes, létat se dalo i vzducholodÄ›mi a dnes využíváme tÅ™eba rogalla, vÄ›tronÄ›, vrtulníky nebo spoustu typů letadel. A Äím modernÄ›jší a novÄ›jší takové dopravní prostÅ™edky jsou, tím jsou dokonalejší a složitÄ›jší, tím více si s nimi dali vÄ›dci práce.

letecký vynález

Zatímco u balonů staÄilo, aby vÄ›da pÅ™iÅ¡la na to, že je horký vzduch nebo tÅ™eba nÄ›jaký plyn lehÄí než okolní vzduch a dá se díky tomu vznést, u dneÅ¡ních dopravních letadel je to složitÄ›jší. A ani ti, kdo je využívají každou chvíli, nemají mnohdy o spoustÄ› vÄ›cí, jež k takovým letadlům patří, ani potuchy.

VždyÅ¥ jakým zázrakem vÄ›dy je tÅ™eba onen aerodynamický tvar, který je potÅ™eba, aby vzduch dokonale obtékal takové letadlo! Jak dlouho asi vÄ›dcům trvalo, než vymysleli takový tvar křídel, aby se pod nimi za letu vytvářel dostateÄný vztlak! Jak asi pÅ™iÅ¡li nÄ›jací vÄ›dci na to, že se dají letadla pohánÄ›t vrtulovými nebo tryskovými motory? A kdo ty motory vymyslel, kdo je zkonstruoval a vyzkouÅ¡el?

silueta letadla

A kolik jenom bylo umístÄ›no různých zařízení do kokpitu i jinam, aby bylo létání možné a bezpeÄné! Například umÄ›lý horizont, měřiÄe rychlosti a výšky, odpovídaÄe, radary, vysílaÄky, autopilot… Ani já sám to neumím vÅ¡echno byÅ¥ i jenom vyjmenovat. A kdybych to mÄ›l navíc i vymyslet, i vyrobit, i řídit, dodnes bychom se k nebesům nedostali. Ale vÄ›da si s tím poradila, vÄ›dci nám to vymysleli a my se tak můžeme vznášet až nad oblaky. A nemusíme se ani bát, protože nás tam vezou nejen piloti, ale i poÄítaÄe. A pokud neselhala vÄ›da ani v pozemní bezpeÄnostní kontrole, takÅ™ka urÄitÄ› nespadneme.