Přístup dětí ke vzdělávání


Pokud je nÄ›co rozhodnÄ› úplnÄ› jiné, než tomu bývalo, pak je to přístup dÄ›tí ke vzdÄ›lávání. Dnes už se jen tak nesetkáte s dÄ›tmi, které se rády uÄí, rády se vÄ›nují Å¡kole apod. Dnes ÄlovÄ›k spíše potká dÄ›ti, které o Å¡kolu nemají žádný zájem. Bohužel je více tÄ›ch, kteří o Å¡kolu nemají zájem než tÄ›ch, které jednou nÄ›co chtÄ›jí dokázat. Mnoho lidí si již zvyklo na to, že dÄ›ti ztratily o vzdÄ›lání zájem, ale nÄ›co takového není příliÅ¡ dobrý zvyk. Mnohem lepší by bylo, pokud by se s tím lidé pokusili nÄ›co udÄ›lat a Äím dříve s tím zaÄnou nÄ›co dÄ›lat, tím lépe. Mnohdy to není jen o Å¡kole, ale také o rodiÄích a o tom, jaký mají přístup k uÄení jejich dÄ›tí.

bílé klávesy

Pokud vidíte, že vaÅ¡e dítÄ› pÅ™ijde domů ze Å¡koly, ani se nenají a jde hned na svůj telefon nebo poÄítaÄ, pak to rozhodnÄ› není dobré. Je spousta rodiÄů, kteří se diví, že jejich dÄ›ti mají ve Å¡kole Å¡patné známky. Není to právÄ› tím, že se vaÅ¡e dÄ›ti vÄ›nují nÄ›Äemu úplnÄ› jinému, než je Å¡kola? Spousta rodiÄů má tendenci házet vinu na uÄitele, ale uÄitelé kolikrát za nic nemohou. Ano, je sice pravda, že existují uÄitele, kteří mají velice zvláštní přístup a to takový, že chtÄ›jí, aby se dÄ›ti vÅ¡e nauÄily samy, takže jim vysvÄ›tlují jen minimum, ale je mnohem více tÄ›ch, kteří se dítÄ›ti snaží vÅ¡e maximálnÄ› vysvÄ›tlit a snaží se, i když už danou vÄ›c dítÄ›ti vysvÄ›tlují po tÅ™etí.

malá dívka

Bylo by opravdu dobré a to zejména, pokud chcete, aby z vaÅ¡eho dítÄ›te jednou opravdu nÄ›co bylo, abyste udÄ›lali to, že na nÄ›j zaÄnete dohlížet. SprávnÄ› by to mÄ›lo fungovat tak, že by se dítÄ› mÄ›lo prve vÄ›novat Å¡kole a poté až svému mobilnímu telefonu. Ano, urÄitÄ› by si dítÄ› mÄ›lo po příchodu domů dát chvíli, aby si od vÅ¡eho odpoÄinulo, ale mÄ›lo by se jednat o chvíli, a nikoliv nÄ›kolik hodin. Zkuste se zamyslet nad tím, jak to funguje v případÄ› vaÅ¡eho dítÄ›te. Je dost možné, že pokud se zmÄ›ní přístup, najedou na tom bude vaÅ¡e dítÄ› mnohem lépe.