Revize elektro prověří i přívodní a prodlužovací šňůry


Revize elektroinstalace v Praze by mohla v bytě, ve kterém je provedena komplexní rekonstrukce elektrických rozvodů, proběhnout celkem v poklidu. Jestliže jste například pořídili byt v původním stavu a nechali zde vyměnit topnou soustavu, vodovodní a odpadní potrubí a elektroinstalaci taženou v hliníku, pak by neměl být ani důvod pochybovat o technicky dobře zabezpečeném a zajištěném bydlení. Jenže do hry častokrát vstupuje obávaný „lidský faktor“, a to zejména tehdy, má-li člověk možnost využívat techniku, které ne moc dobře rozumí.

prodlužovací šňůra

Přetížené prodlužovací šňůry

U nově rekonstruovaného bytu vás to může svádět k tomu cítit se zde v bezpečí, a zapomínat na některá zásadní pravidla. Například kolik spotřebičů zapojit do prodlužovací šňůry. V každém hobby marketu snadno koupíte prodlužovací kabel třeba s osmi zdířkami, a koupíte rovnou dvě šňůry, které propojíte do sebe, takže máte rázem patnáct otvorů pro domácí spotřebiče. Nasázíte do nich, co se dá, a pak většinu z nich uvedete do provozu naráz.

revize elektro

Na takovouto zátěž ale není zásuvkový okruh stavěný a může se tát, že po nějaké době (pokud vysloveně nevyhodíte jistič) se vlivem přehřívání vodičů přetaví izolace a dojde tu ke zkratu a ke vzniku požáru.

Domácí zvířata a neposedné děti

Další problém v bytech, kde je třebaže nově rekonstruovaná elektrická soustava, jsou děti a zvířata. Děti si mohou hrát pod psacím stolem a pohybovat se šňůrou tak nešikovně, že ji někde skřípnou a poškodí izolační vrstvu. Ještě horší je například pes nebo králík, kteří okoušou izolaci, vy si toho nevšimnete, se šňůrou pohnete, izolace se zcela obnaží, a vy se pak bosou nohou dotknete vodiče pod proudem, a může vás to zabít.

Proto nepodceňujte revize elektroinstalace a nechte kromě všech základních prvků prověřit i přívodní a prodlužovací šňůry a elektrické spotřebiče.