Jak funguje čistička odpadních vod


Jen málokdo si to uvÄ›domuje, avÅ¡ak bez ÄistiÄek odpadních vod bychom se zkrátka neobeÅ¡li. Pokud bychom je nemÄ›li, je pravdÄ›podobné, že bychom pÅ™estali existovat i jako druh. RozhodnÄ› tedy není na Å¡kodu se podívat, jak vlastnÄ› fungují a co vÅ¡e pro nás dÄ›lají.

 

klasická Äistírna odpadních vod

 

Jak již název napovídá, jedná se o zařízení, kde jsou odpadní vody zbaveny neÄistot. Za odpadní vody se považují ty, které byly spláchnuty v domácnosti, aÅ¥ už po mytí, vaÅ™ení Äi spláchnutí toalety, stejnÄ› jako deÅ¡Å¥ová voda nateklá do kanalizace.

 

KanalizaÄní systém slouží právÄ› k tomu, abychom dokázali svést tuto vodu do ÄistiÄky. JistÄ›, původnÄ› se odvádÄ›la jen tak do vodních toků, avÅ¡ak ukázalo se, že to není ani zdaleka ten nejlepší nápad. Lidé totiž používají Äím dál více chemikálií, nehledÄ› na Å¡pínu samotnou Äi dokonce moÄovinu nebo fekálie. O tom, že nic z toho nedÄ›lá v ekosystému dobrotu, asi není nutné se rozvádÄ›t.

 

přírodní ÄistiÄka odpadních vod

 

ŘeÅ¡ením byly právÄ› ÄistiÄky odpadních vod. V nich se splaÅ¡ky z kanalizace zbaví veÅ¡kerých neÄistot, aÅ¥ už se jedná o ty velké Äi mikroskopické, naÄež se voda vypustí opÄ›t do přírody. Zde bude s velkou pravdÄ›podobností opÄ›t nabrána, upravena a použita jako pitná. A ano, skuteÄnÄ› to znamená, že vodu, kterou používáme na vaÅ™ení, s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností již nÄ›kdo nÄ›kdy vypustil spodním koncem tÄ›la.

 

To se nám může zdát odporné, je vÅ¡ak nutné si uvÄ›domit, že pÅ™i omezení vodních zdrojů nám nic jiného nezbývá. A jak jich bude ubývat, bude recyklování vody stále důležitÄ›jší. Navíc, jak již bylo Å™eÄeno, vÅ¡e, co pijeme, proÅ¡lo důkladným procesem ÄiÅ¡tÄ›ní a také kontrolou kvality, aby bylo zajiÅ¡tÄ›no, že nám nehrozí žádné zdravotní riziko.

 

Bohužel, v uzavÅ™eném systému, jako je ZemÄ›, to ani jinak zařídit nejde. I příroda sama má své Äistírny, díky kterým máme průzraÄné prameny. Ty vÅ¡ak prozatím úplnÄ› napodobit nedovedeme.