Světová věda


Vždycky mÄ› bavilo cestovat po svÄ›tÄ›. Říkala jsem si, že až budu dospÄ›lá a budu si také vydÄ›lávat vlastní peníze, že by bylo nejlepší, kdybych také cestovala, protože naÅ¡e rodina opravdu hodnÄ› cestovala. Dokonce moje babiÄka s dÄ›deÄkem byli i na půl roku v Austrálii. Dodnes vlastnÄ› jsem se ani nezeptala, proÄ tam byli anebo za kým tam byli a kde vůbec bydleli. MÄ› to nikdy nenapadlo se zeptat, ale možná to je také kvůli tomu, že jsem jeÅ¡tÄ› byla dítÄ› a moji prarodiÄe zemÅ™eli bohužel mladší. Od té doby, když jsem potom vychodila stÅ™ední Å¡kolu, tak jsem si říkala, že bych chtÄ›la být i vÄ›dkynÄ›, protože když je nÄ›kdo vÄ›dec, tak vlastnÄ› může nÄ›kam cestovat a poznávat nová mÄ›sta a nová místa a podobnÄ›.

Bavilo by mě být vědkyně.

Tohle je pÅ™esnÄ› to, co by mÄ› bavilo. Říkala jsem si, že nejlepší by pro mÄ› bylo, kdybych také mohla objevovat nová krásná místa a potom také tÅ™eba o tom napsat knihu. Tohle by mÄ› také velice bavilo. MÄ› by bavilo psát knihy, jenomže ono to nepůjde. Když nebudu mít tÅ™eba poÄáteÄní finance do toho, abych mohla podnikat, bylo by to na nic. ChtÄ›la jsem také podnikat, ale to se mi bohužel nevyplatilo.

O vědě toho lidé neví všechno.

Zkrachovala jsem na plné Äáře. Proto jsem si Å™ekla, že radÄ›ji budu studovat. Když ÄlovÄ›k studuje, tak vlastnÄ› investuje do sebe, a to mu vlastnÄ› také nikdo už nevezme. Proto, když jsem Å¡la studovat vÄ›deckou fakultu přírodní vÄ›dy, tak jsem byla opravdu hodnÄ› potěšená a moc mÄ› to tam bavilo. Řekla jsem si, že je to docela vlastnÄ› prima, že jsem v podnikání zkrachovala a že jsem s tím sekla. Alespoň takhle mohu studovat. Jsem už v posledním roÄníku a doufám, že vÅ¡echno se mi bude daÅ™it. A mám jeÅ¡tÄ› jedno velké přání, kdybych náhodou byla vÄ›dkynÄ›, že bych také chtÄ›la cestovat po svÄ›tÄ›, stejnÄ› tak jako moje babiÄka s dÄ›deÄkem. A co baví vás? Také se zajímáte o vÄ›du anebo vás nechává chladným?