Jak funguje čistička odpadních vod

Jen málokdo si to uvÄ›domuje, avÅ¡ak bez ÄistiÄek odpadních vod bychom se zkrátka neobeÅ¡li. Pokud bychom je nemÄ›li, je pravdÄ›podobné, že bychom pÅ™estali existovat i jako druh. RozhodnÄ› tedy není na Å¡kodu se podívat, jak…

Nakolik rozumíte letadlům?

Dnes už my lidé naprosto běžnÄ› létáme. Sice ne sami o sobÄ›, protože k tomu nejsme na rozdíl od ptactva uzpůsobeni, ale díky výsledkům vÄ›deckého zkoumání, které pÅ™inesly hned nÄ›kolik Å™eÅ¡ení. Díky vÄ›deckotechnickému pokroku můžeme létat…