Měli bychom se bát současného rychlého technologického pokroku?


Dnes žijeme v dobÄ› velmi prudkého rozvoje technologií. StaÄí se jen podívat, jak rychle ty nové zastarávají, abychom se o tom pÅ™esvÄ›dÄili. Mnozí lidé tento vývoj vítají, v jiných vÅ¡ak vyvolává obavy. Mají strach, že technologický pokrok postupuje příliÅ¡ rychle na to, abychom se mu dokázali pÅ™izpůsobit, a že se nám to jednou vymstí.

 

Je tedy vhodné podívat se, jak reálné tyto obavy jsou. Nelze totiž tvrdit, že žádná z technologií, které jsou dnes vynalézány, nebude nikdy zneužita. Ba naopak, pravdou je, že valná vÄ›tÅ¡ina z nich takto skonÄí. A jelikož se lidé nemÄ›li tolik Äasu se s ní seznámit, mnohem snáze tomu naletí.

 

máme stále lepší modely

 

Typickým příkladem může být v dneÅ¡ní dobÄ› využívání umÄ›lé inteligence k vytváření faleÅ¡ných fotografií a videí, které jsou pak následnÄ› použity ke zmatení ostatních Äi dokonce k podvodům. Z nich je nejznámÄ›jší ten, kdy nÄ›jaká slavná osobnost, aÅ¥ už politik, podnikatel Äi sportovec, údajnÄ› propaguje urÄitou investiÄní platformu. Ve skuteÄnosti s tím vÅ¡ak daná osoba nemá nic spoleÄného, jen jejich podoba a hlas byly zneužity.

 

Problém je, že ve velké většině případů si lidé v podstatě ani neuvědomují, jakými způsoby lze danou technologii zneužít. To však také znamená, že nevědí, jak tyto podvody poznat a jak se jim bránit. A ukazuje se, že to je poměrně velký problém, který bude spolu s technologickým pokrokem narůstat.

 

podvodníci Äasto lákajíj na investice

 

Co tedy můžeme proti tomu dělat? Jediné řešení je zde osvěta. Ta však není jednoduchá, zvláště vzhledem právě k rychle se měnícím technologiím. To platí zvláště u starých lidí, kteří tyto novinky navíc mnohem hůře chápou.

 

Je tedy velmi pravdÄ›podobné, že tento trend bude i v budoucnu pokraÄovat. Je proto potÅ™eba mít se na pozoru a pozornÄ› sledovat vývoj v této oblasti, zvláštÄ› pak nových typů podvodů. Tak je nakonec nejsnáze poznáte a dovedete se jim vyhnout. Tím si zachráníte peníze a v extrémních případech možná i život.