Předělaná krása

Co si myslíte o kráse, nebo jak by jste definovali krásu? Podle mého názoru by nebylo na Å¡kodu, kdyby tÅ™eba lidé se také nad sebou…

Jak funguje čistička odpadních vod

Jen málokdo si to uvÄ›domuje, avÅ¡ak bez ÄistiÄek odpadních vod bychom se zkrátka neobeÅ¡li. Pokud bychom je nemÄ›li, je pravdÄ›podobné, že bychom pÅ™estali existovat i…

Pouze dobré vztahy

Je opravdu velice smutné, když tÅ™eba žijete nÄ›kde, kde jsou opravdu Å¡patné a nepraktické vztahy, protože když budete mít s nÄ›kým opravdu Å¡patné vztahy, tak…

Přístup dětí ke vzdělávání

Pokud je nÄ›co rozhodnÄ› úplnÄ› jiné, než tomu bývalo, pak je to přístup dÄ›tí ke vzdÄ›lávání. Dnes už se jen tak nesetkáte s dÄ›tmi, které se…