Předělaná krása


Co si myslíte o kráse, nebo jak by jste definovali krásu? Podle mého názoru by nebylo na Å¡kodu, kdyby tÅ™eba lidé se také nad sebou více zamysleli, aby vÄ›dÄ›li, co to vlastnÄ› krása je. VÅ¡ichni víme, že každá doba každé desetiletí má také svou definovanou krásu. Myslíte si, že je dobÅ™e, že kráse definovaná, že krása je jasnÄ› a pevnÄ› daná? Tohle rozhodnÄ› není nic dobrého, navíc také jsou různé pohádky, kde jsou tÅ™eba lidé udÄ›lané tak proporÄnÄ›, že ve skuteÄnosti v reálném životÄ› by takhle rozhodnÄ› vypadat nemá. Vůbec by to z biologického a přírodního hlediska neÅ¡lo, tÅ™eba když se podíváte na takové ty japonské filmy, takové ty kreslené pohádky vÅ¡ichni víme, že tam mají vÅ¡ichni takové kulaté brady opravdu Å¡piÄaté brady a také veliké oÄi a úplnÄ› úzké rty.

Každý ÄlovÄ›k vnímá krásu jinak.

Jenom takové Äárky. PÅ™edstavte si, kdyby tyto kreatury mÄ›ly ožít. Má být úplnÄ› jako ÄlovÄ›k, to by bylo opravdu hodnÄ› divné. A také si pÅ™edstavte, že je mnoho lidí, a to hlavnÄ› tedy žen, které se nechávají pÅ™edÄ›lávat právÄ› do tÄ›chto kreatur. Do takových kreslených postaviÄek. Podle mého názoru tohle je naprosto blbost. Je to opravdu hrozné a myslím si, že lidé takhle dÄ›lají velikou chybu, když se nechávají pÅ™edÄ›lat jenom k nÄ›jakému obrazu.

Krása není všude stejná.

PostaviÄky a nebo filmu. Je to úplná Å¡koda. Věřte, že potom takovýto zvrat ve vaší kráse a nebo ne kráse nejde už vůbec zvrátit. Nejde to vrátit zpátky jednoduÅ¡e. Když už budete mít tÅ™eba nÄ›jakou výplň a nebo nÄ›kde u odebráno, tak potom už to vrátit zpátky nejde možná jenom tak z půlky, ale ne už úplnÄ› na 100% už nebudete vypadat tak, jako kdybyste vypadali opravdu přírodnÄ›. Tady krása opravdu asi nehraje, tak velikou roli tady spíše jde o to, aby ÄlovÄ›k vypadal tak jako jeho idol. Jako jeho oblíbená postaviÄka. V poslední dobÄ› také lidé se pÅ™idÄ›lávají hlavnÄ› ve stylu barbie, že chtÄ›jí vypadat jako panenky a nebo dokonce také jako mimozemÅ¡Å¥ané. Podle mÄ› to je šílenost.