Pro koho jsou lifestylové magazíny určeny


Každý produkt má svého zákazníka, svou cílovou skupinu, pro kterou je urÄen. To platí i o nejrůznÄ›jších Äasopisech, vÄetnÄ› tÄ›ch lifestylových. I ty se píší pro konkrétní skupinu lidí tak, aby právÄ› tuto co nejlépe zaujaly.

 

Je to samozÅ™ejmÄ› pochopitelné – Äím pÅ™esnÄ›ji bude produkt cílen, tím lépe se bude také prodávat. To platí i zde. Proto je jasné, že zákaznická základna musí být sice relativnÄ› úzká, avÅ¡ak zároveň poÄetná, aby se v dneÅ¡ní internetové dobÄ› prodej Äasopisu vůbec vyplatil.

 

Äasopisy jsou i dnes populární

 

U tohoto typu magazínů jsou pak cílovou skupinou ženy, pÅ™edevším ty starší 30 let, a to hlavnÄ› ze stÅ™ední třídy. PrávÄ› ony se o takovýto typ Ätení zajímají nejvíce.

 

Důvody jsou zde pomÄ›rnÄ› jednoduché – mají sice dost penÄ›z, aby si mohly pravidelnÄ› kupovat Äasopis, avÅ¡ak zároveň ne tolik, aby byly zcela spokojené se svým životem. A právÄ› tento typ Äasopisů se jim snaží dát nadÄ›ji, že i ve své situaci na tom nejsou až tak Å¡patnÄ› (což vÄ›tÅ¡inou skuteÄnÄ› nejsou) a že mohou svůj život zlepÅ¡it.

 

jen málokdo žije ideálním životním stylem

 

Cílem zde samozÅ™ejmÄ› není nÄ›jaká lidumilná pomoc ženám. Jde tu hlavnÄ› a pÅ™edevším o to na nich co nejvíce vydÄ›lat. Proto jsou zde rady, které se hezky Ätou a zdají se srozumitelné, avÅ¡ak kterými není tak snadné se dlouhodobÄ› řídit. Proto, když nevyhnutelnÄ› celá vÄ›c ztroskotá a vÄ›ci budou naprosto stejné, jako pÅ™edtím, budou ženy dávat vinu pÅ™edevším samy sobÄ›.

 

To vÅ¡ak není výsadou jen tohoto typu Äasopisů, avÅ¡ak prakticky vÅ¡ech. Na to bychom nemÄ›li zapomínat, aÅ¥ už odebíráme jakoukoliv tiskovinu. Bez ohledu na to, co se nám snaží tvrdit, tu jde ve skuteÄnosti pouze o zisk pro vydavatele.

 

Proto bychom mÄ›li jakékoliv rady, které v Äasopise najdeme, brát vždy s rezervou, případnÄ› se poradit s nÄ›kým, kdo tématu skuteÄnÄ› rozumí. Pokud máte pocit, že váš život je skuteÄnÄ› v troskách, pak je mnohem lepší vyhledat odborníka. Ten vám totiž bude schopen skuteÄnÄ› pomoci.