NOMINAČNÍ KRITÉRIA užší juniorské reprezentace pro Mistrovství světa ICF 2018

  • 22.5.2018

NOMINAČNÍ KRITÉRIA užší juniorské reprezentace pro Mistrovství světa ICF 2018

TERMÍN ZÁVODU: 13. – 16. ZÁŘÍ 2018
LOKALITA: GAINESVILLE, GEORGIA – UNITED STATES OF AMERICA

Prostřednictvím tohoto dokumentu zveřejňujeme podmínky účasti užší juniorské reprezentace pro Mistrovství
světa dračích lodí ICF 2018. O finálním složení reprezentačního družstva rozhodne 2. fáze fyzických testů.
Finální složení reprezentačního družstva, které odcestuje do USA, bude 16 členné – 11 chlapců a 5 děvčat.
PODMÍNKY ÚČASTI NA MS
1. Splnění podmínek fyzické výkonnosti
2. Splnění finančních podmínek
3. Splnění podmínek účasti na povinných akcích
4. Ostatní

Ad. 1. Splnění podmínek fyzické výkonnosti
Druhá fáze fyzických testů je otevřena užší juniorské reprezentaci – seznam nominovaných účastníků
je přílohou tohoto dokumentu. Termín 2. fáze fyzických testů byl stanoven na 3.8. – 5.8. 2018.

Ad. 2. Splnění finančních podmínek
Celkové náklady na účastníka činí cca 50 000.-Kč. Český svaz dračích lodí ve spolupráci s Českým
svazem kanoistů a jednotlivými oddíly bude na každého účastníka přispívat nad rámec částky
z vlastních zdrojů 10 000,- Kč, kterou je každý nominovaný povinen uhradit na transparentní účet
ČSDL 2700934356 / 2010. Termín úhrady je nejpozději do 10.8.2018; VS = rodné číslo účastníka.

Ad. 3. Splnění podmínek účasti na povinných akcích
V rámci přípravy na MS jsou vypsány termíny soustředění a závodů:
Termín Lokalita Popis akce
1. 3. 8. – 5.8. Brno - přehrada 2.fáze testů + soustředění
2. 11.8. – 12.8. Ostrožská Nová Ves závody
3. 17.8. – 19.8. bude upřesněna soustředění
4. 24.8. -26.8. bude upřesněna soustředění
5. 1.9. – 2.9. Kvasice (Zlínský kraj) soustředění
6. 10.9. Praha jednodenní soustředění před odletem

Ad. 4. Ostatní
Každý z účastníků MS musí být držitelem biometrického pasu, na jehož základě bude podána žádost
o vízum. Žádost bude podána hromadně v prvním srpnovém týdnu, ihned potom, co bude známo
finální složení reprezentace.

Český svaz dračích lodí si vyhrazuje právo, po předchozím schválení výkonného výboru, udělit individuální výjimku pro toho
člena reprezentace, který z vážných důvodů nemůže splnit některou z uvedených podmínek.
Jiří Přikryl, koordinátor juniorské reprezentace dračích lodí České republiky

Naši sponzoři