Dokumenty ke stažení

Přihláška ve formátu Excel ke stažení zde

Přihláška ve formátu Pdf ke stažení zde

Vzor přihlášky ke stažení zde

Snažíme se pomoci co nejvíce dračí komunitě, propagovat dračí lodě a zajistit všem co nejlepší podmínky k provozování a užívání si tohoto sportu.

Naším cílem je vytvoření nezávislých standardů a postupů. Aktivity kolem dračích lodí, které provádí mnoho klubů a organizátorů závodů dračích lodí jsou někdy dosti zmatené. U nás i ve světě se však již nasbíralo noho zkušeností, které mohou organizátorům ulehčit život a závodníkům garantovat jasně dané stálé podmínky. Snažíme se využívat zkušeností a rad co největšího počtu zkušených lidí z celého světa.

Každý z vás může také přispět a spolupracovat na těchto pravidlech. Stačí nás kontaktovat s návrhy nebo připomínkami. Jsme naklonění jakékoli spolupráci.

Nezbývá než jen dodat, že pokud se vám naše pravidla líbí a rádi byste, aby je váš organizátor dračích lodí dodržoval, dejte mu to jasně vědět. Odkažte ho na náš web a sami uvidíte, jak mu jde o dobro závodníků a fair play. Netvrdíme, že tyto pravidla jsou to jediné správné, ale sami posuďte naše zpracování.

Jak nás poznáte?

Organizátoři závodů, kteří s námi úzce spolupracují, budou mít na svých stránkách či propagačních materiálech použito naše logo, nebo o tom budete informováni přímo organizátorem na závodišti.

Používání našich dokumentů

Používání našich dokumentů je volné, jejich změna či šíření přes třetí osoby není povolena. Z důvodu udržení aktuálnosti a zamezení změn jsou podmínky jejich využívání následující:

 • Pokud chcete odkázat návštěvníky webu na náš dokument, odkazujte tak přímo na PDF soubor na našich stránkách. Tento dokument bude vždy aktuální a budou zde i dohledatelné změny. Nestahujte tedy prosím dokumenty a nenahrávejte je na vaše stránky.
 • Pokud chcete dokumenty vytisknout. Opatřete je odkazem na naše stránky a vyznačte datum tisku.
 • Pokud by měl někdo přeci jen zájem požít pouze část našich pravidel, tak nás kontaktujte. Tuto možnost však nedoporučujeme, jelikož může dojít ke ztrátě vazeb na naše aktualizace.

Etický kodex

Zde naleznete určitý kodex, kterým byste se měli řídit při využívání našich pravidel. Jeho ignorování a nedodržování povede k ukončení spolupráce, či umístění na black list ČSDL. Děkujeme vám všem jeho dodržování.

 • Nevydávejte naše dokumenty za svoje a nesnažte se je nijak pozměňovat.
 • Uvádějte vždy odkaz na to, kde se dokument vzal, aby mohla být přijata zpětná vazba.
 • Přijaté připomínky, návrhy apod. k našim dokumentům nevyhazujte do koše a předejte nám.

Pravidla a postupy pro závody

Tento dokument má sloužit jako příručka a souhrn pravidel, která mají chránit zájmy závodníků i organizátorů. Tento dokument čerpá to nejlepší z pravidel mezinárodní federace dračích lodí (IDBF), která má dlouholeté zkušenosti se závody dračích lodí na mezinárodní úrovni a z praktických mnohaletých zkušeností od různých lidí podílejících se na organizaci závodů v České republice ale i v zahraničí.

Přejeme Vám hodně úspěchů a nerušené závody.

Za radu rozhodčích ČSDL:

Richard Veselý 

Klikni zde pro aktuální pravidla

Historie aktualizace pravidel:

17.4.2016 - Verze 2.00

21.5.2012 - Verze 1.01

Propozice ke stažení zde

V návaznosti na naši komunikaci s organizátory Mistrovství světa dračích lodí klubových posádek 2017 v Benátkách vám s potěšením oznamujeme, že registrace pro kluby je všem otevřená. Posádky se mohou registrovat samy, bez nominace na národní úrovni, za což jsme vděčni a náš cíl neomezeného závodění pro všechny dračí týmy s cílem si skvěle zazávodit byl naplněn. Není omezen ani počet klubů za stát, ale pouze počet účastněných posádek na 80 klubů. Tudíž bychom doporučili velmi brzké podání přihlášky, pokud máte zájem o tento závod. S tím se pojí i první termín možného složení nevratné kauce 500 Eur startovného do 15. prosince tohoto roku, čímž získáte slevu 10 % na startovné (Startovné činí 80 EUR/osoba). Další termín složení zálohy je pak zadán na 15. června na 50 % částky startovného a celé startovné pak do uzavření registrace. Prosíme tedy posádky, které mají zájem o tento závod, aby již začaly zvažovat svoji účast. Registrace se bude uzavírat 15. července 2017, ale celkový počet posádek je omezen. Přidáváme odkazy na stránky závodu zde. Pokud byste chtěli pomoci s přihláškou, nebo jakýmikoli jinými dotazy ohledně závodu, je vám naše služba k dispozici na emailové adrese info@csdl.cz. Neváhejte se zeptat

Posádkový list ke stažení zde.

1. Stanovy svazu - pdf

2. Zápis z jednání kontrolní komise - pdf

3. Aktuální výpis z rejstříku - pdf

4. Úplný výpis z rejtříku - pdf

Co to je spolek a jak je možné jej založit - pdf

Stanovy spolku - vzor

Zápis z ustanovující schůze spolku  - vzor

Přílohy spolku - vzor

Čestné prohlášení a souhlas se zápisem spolku - vzor

Listina přítomných - vzor

Souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku - vzor

Žádost o vydání plavebního půkazu - pdf

Lékařský posudek - pdf

1 fotografii pasového formátu 3,5×4,5 cm ne starší než 1 rok

Zaplatit správní poplatek formou kolkové známky,

Odkaz na stránky Státní plavební správy - http://plavebniurad.cz/dok-os/vmp

Rejstřík malých plavidel (§ 15a zákona)

V rejstříku malých plavidel jsou evidována pouze malá plavidla ve smyslu § 9 odst. 4 písm. b) zákona, pokud splňují podmínky pro evidenci plavidel podle § 14 zákona.

Rejstřík malých plavidel není veřejným seznamem. Údaje z tohoto rejstříku poskytne plavební úřad pouze na žádost

 1. fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů, právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel malého plavidla, jedná-li se o údaje k tomuto plavidlu, a

 2. orgánu veřejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jeho působnosti.

Do rejstříku malých plavidel se zapisují následující údaje o plavidle:

 • vlastník, je-li to třeba, údaje o spoluvlastnících se uvedou v příloze k žádosti,
 • provozovatel,
 • poznávací znaky,
 • druh plavidla, oblast jeho provozu na vodní cestě a účel, pro který je plavidlo určeno,
 • nosnost, dovolený počet cestujících a ostatní základní technické údaje,
 • datum zápisu a výmazu z plavebního rejstříku.

Zápis do rejstříku malých plavidel

Plavidlo se zapíše do rejstříku malých plavidel na základě ŽÁDOSTI podané vlastníkem nebo provozovatelem plavidla, pokud

 • byla schválena jeho technická způsobilost a

 • provozovatelem tohoto plavidla je

  • fyzická osoba s trvalým pobytem nebo místem podnikání na území České republiky, nebo

  • právnická osoba nebo její organizační složka se sídlem na území České republiky nebo jiná osoba, která je podle zvláštního právního předpisu oprávněna dočasně poskytovat služby nebo vykonávat právo usazování na území České republiky.

Přílohu žádosti o zápis do rejstříku malých plavidel musí tvořit ve smyslu § 15a odst. 6 zákona:

 • výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku, vedeného ve státě sídla nebo místa podnikání žadatele, pokud nemá sídlo nebo místo podnikání na území České republiky; tento výpis nesmí být starší 3 měsíců,

 • ověřená kopie dokladu osvědčujícího právní vztah vlastníka nebo provozovatele k plavidlu a dokladu osvědčujícího souhlas vlastníka se zápisem plavidla do plavebního rejstříku, není-li vlastník současně provozovatelem plavidla, a

 • doklad o schválení technické způsobilosti plavidla.

Bulletin ke stažení zde

Přihláška národních posádek zde

Přihláška Klubových posádek zde

Kalendář akcí

< Únor 2018 >
po út st čt so ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Naši sponzoři