DRAGON RACE 2020

Název seriálu: Mistrovství Českého svazu dračích lodí ČR
Pořadatel: Liga dračích lodí České republiky
Zřizovatel: Český svaz dračích lodí, z.s.
Kategorie: DL10MIX – formát 6:4, minimálně 4 pádlující ženy a 8 pádlujících
Počet závodů:  6 závodů v průběhu sezóny, každý kalendářní měsíc jeden závod
Určeno: Amatérským posádkám dračích lodí, které pravidelně trénují a zúčastňují se více závodů v průběhu sezóny.

V ROCE 2020 MČSDL NEBUDE POŘÁDÁNO! VÍCE V TISKOVÉ ZPRÁVĚ ZDE.

TERMÍNY

LIGA DL ČR

DUBEN

25.

Dlouhé tratě Brno

Brno - Svratka

5000m

KVĚTEN

16.

Malé dračí lodě na Svratce

Brno-Svratka

100m,1600m

ČERVEN

13.

Brněnský festival DL

Brno-přehrada

200m, 1000m

ČERVENEC

25.

Otrokovická Zubr desítka

Otrokovice, Štěrkoviště

200m, 1000m

SRPEN

29.

Plumlov Open

Plumlovská přehrada

200m, 1000m

ZÁŘÍ

12.

Finálový závod Brno

MČR DL na krátkých tratích

Brno – přehrada

ČSK - ČSDL

200m, 1000m

Závodní pravidla se řídí aktuálními závodními pravidly ČSDL zveřejněné na stránkách www.csdl.cz,

které vycházejí ze standardních pravidel mezinárodních federací dračích lodí IDBF a ICF.

1. Závod Dragon Race není určen pro členy oddílů rychlostní kanoistiky. Závodu v kategorii Dragon Race se nemůže jako pádlující účastnit člen, který je nebo v minulosti byl členem oddílu rychlostní kanoistiky.  Toto pravidlo se nevztahuje na ročníky 1960 a starší. Výjimky na základě písemné žádosti s uvedeným odůvodněním uděluje Rada Ligy DL ČR
2. Liga DL ČR je otevřena všem posádkám.
3. Závodu v kategorii Dragon Race se může zúčastnit i nepřihlášená posádka do Ligy DL ČR v případě, že splní pravidlo č. 1. Neboduje však do Ligy DL ČR.
4. Každý měsíc je do seriálu zařazen jeden závod. V případě zájmu vícero pořadatelů se Liga DL ČR při svém rozhodování řídí nejvyšším koeficientem z hodnocení závodů.
5. Porušení pravidel = ztráta bodů v závodě.
6. Záměrné porušení pravidel = vyřazení z Ligy DL ČR.

1. Boduje se každý start na všech tratích závodů zařazených do Ligy DL 2020 (viz. Termínová listina) v kategorii Dragon Race 2020.

2. Do konečného pořadí se započítává 6 nejlepších dosažených výsledků plus body získané při Finálovém závodě.

3. V případě rovnosti bodů rozhoduje součet umístění při Finálovém závodě. Dále absolutní součet pořadí daných posádek ze závodů započítaných do celkového hodnocení. Dále vyšší počet dosažených vítězných závodů v sezóně. V případě přetrvávající rovnosti rozhodne součet získaných bodů ze všech závodů seriálu v příslušné kategorii.

 

1. místo

100 bodů

2. místo

95 bodů

3. místo

92 bodů

4. místo

90 bodů

5. místo

89 bodů

… a dále se snižuje po jednom bodu

1. Před prvním závodem v sezóně zašle posádka v kategorii DRAGON RACE na předepsaném formulláři soupisku závodníků pro aktuální sezónu. Během sezóny je možné závodníky doplňovat o nové i realizovat přestup.
2. Další žádosti o zařazení schvalují stávající účastníci Ligy DL ČR pro další sezónu.
3. Přestup člena posádky je mezi přihlášenými posádkami 1x za sezonu. Členové posádky registrovaní až po zahájení sezóny již přestupovat nemohou.
5. Přestup také není možný jen pro finálový závod.
6. Kdo přestoupí, zůstává členem nové posádky.
7. Posádkové listy k jednotlivým závodům budou odevzdány pořadateli závodů před prvním startem dle instrukcí pořadatele závodu. V posádkovém listu musí být uvedeni všichni závodníci účastnící se daného závodu v kategorii Dragon Race. Závodníci uvedení v posádkovém listu musí odpovídat aktuálně registrovaným členům posádky v Lize DL ČR.
8. V mimořádných případech (např. zranění) v průběhu závodu/ů lze posádku doplnit o jednoho neregistrovaného člena či člena jiné posádky o čemž na základě písemné žádosti rozhodne operativně, případně určí podmínky souhlasu, ředitel příslušných závodů.

Přihlašovací formulář posádky z roku 2019 zůstává v platnosti ke stažení zde

1. Prize money bude vyplaceno jen členským posádkám klubů ČSDL jako podpora svazu aktivním klubům. Členu ČSDL bude vyplaceno prize money za konečné pořadí, v kterém nebudou započítáni nečleni ČSDL.
Příklad: Pokud nejlépe umístěný člen ČSDL se umístí na konečném druhém místě v Lize DL ČR bude mu vyplaceno prize money odpovídající místu prvnímu atd.

2. Prize money bude vyplaceno jen posádkám, které se zúčastnili finálového závodu.

3. Prize money bude vyplaceno jen posádkám, které bodovali/startovali minimálně na 8 tratích.

1. místo - 15.000,- Kč
2. místo - 12.000,- Kč
3. místo - 10.000,- Kč
4. místo -  8.000,- Kč
5. místo -  5.000,- Kč
6. místo -  3.000,- Kč
7. místo -  1.500,- Kč

Kategorie:            DL10ŽENY

Pravidla:              Otevřeno všem ženským posádkám bez omezení a registrace.

Kategorie:            DL10OPEN

Pravidla:              Otevřeno všem posádkám bez omezení a registrace.

Bodování:            Boduje se každý start na všech tratích. V případě rovnosti bodů rozhoduje absolutní součet pořadí daných posádek ze závodů započítaných do celkového hodnocení Dragon Race 2020. Dále vyšší počet dosažených vítězných závodů v sezóně a dále součet umístění při Finálovém závodě.

bodování

body

1. místo

100

2.

95

3.

92

4.

90

5.

89

                                    … a dále se snižuje po jednom bodu

Prize money

Prize money bude vyplaceno jen členským posádkám klubů ČSDL jako podpora svazu aktivním klubům dle celkového konečného pořadí. Prize money bude vyplaceno jen posádkám, které se zúčastnili finálového závodu. Prize money bude vyplaceno jen posádkám, které bodovali/startovali minimálně na 8 tratích.

PRIZE MONEY

ČSDL ŽENY A OPEN

1. místo

15.000,- Kč

2.

12.000,- Kč

3.

10.000,- Kč

4.

8.000,- Kč

5.

5.000,- Kč

MČR Dlouhé tratě Kojetín

Výsledky

Malé dračí lodě na Svratce

Výsledky 

Brněnský festival DL

 Výsledy

Otrokovická ZUBR desítka

 Výsledky

Plumlov Open

 Výsledky

Finálový závod Brno - MČR DL na krátkých tratích

 Výsledky

Hodnocení jednotlivých závodů naleznete pod tímto odkazem

Kategorie MIX DL10

Celkové konečné pořadí posádek ligy << DRAGON RACE - Mistrovství ČR v Brně >>

Posádka Celkový počet bodů Město
1. Žíznivé saně 792 Zlín
2. Draci z Prýglu 757 Brno
3. AZUMA Dragons 739 Brno
4. Leviathan Dragons 729 Praha
5. Brněnští draci 729 Brno
6. DRACO COR 729 Trenčín
7. KOTVY Kvasice 716 Kvasice
8. Zdravá výživa 690 Zbýšov
9. SEREPES 689 Zbýšov
10. No a Né 534 Přerov
11. Vrahovická sací jednotka 334 Prostějov
12. Znojmo dragons 174 Znojmo
13. Draci v akci 164 Jedovnice

Podrobnější tabulku kategorie MIX DL10 naleznete  << zde >>

Kategorie ŽENY DL10

Posádka Celkový počet bodů Město
1. VSJ Women 1005 Prostějov
2. Žíznivé saně 782 Zlín
3. Dračice z Prýglu 741 Brno
4. AZUMA Dragons 726 Brno
5. Rebelky Prostějov, z.s. 572 Prostějov
6. Dragonclub Brno 2 200 Brno
7. Nautilus 180 Přerov
8. Dragonclub Brno 1 179 Brno
9. Najády 176 Prostějov
10. Áčko 171 Vyškov
11. ŠK Dračia Légia 2012 100 Trenčín
12. Zdravá výživa 86 Zbýšov

Podrobnější tabulka kategorie ŽENY DL10 ke stažení  << zde >>

Posádka Město ČSDL
AZUMA Dragons Brno ano
Brněnští Draci Brno ano
Draci v akci Blansko ano
Draci z Prýglu Brno ano
Draco Cor Trenčín ne
KOTVY Kvasice Kvasice ano
Leviathan Dragons Praha ano
Nautilus Přerov ano
No a Né Přerov ano
SEREPES Blansko ano
Vrahovická sací jednotka Prostějov ano
Zdravá výživa Zbýšov ano
Znojmo dragons Znojmo ano
Žíznivé saně Zlín ano

Přihláška k závodům DRAGON RACE 2020

Přihlašuji posádku k těmto závodům seriálu DRAGON RACE 2020

Naši sponzoři