DRAGON RACE 2019

Název seriálu: Mistrovství Českého svazu dračích lodí ČR
Pořadatel: Liga dračích lodí České republiky
Zřizovatel: Český svaz dračích lodí, z.s.  společně s Českým svazem kanoistů, z.s. – Sportovně technická komise DL
Kategorie: DL10MIX – formát 6:4, minimálně 4 pádlující ženy a 8 pádlujících
Počet závodů:  6 závodů v průběhu sezóny, každý kalendářní měsíc jeden závod
Určeno: Amatérským posádkám dračích lodí, které pravidelně trénují a zúčastňují se více závodů v průběhu sezóny.

TERMÍNY

LIGA DL ČR

DUBEN

27.

MČR Dlouhé tratě Kojetín

Kojetín na Moravě

2500m

KVĚTEN

11.

Malé dračí lodě na Svratce

Brno-Svratka

100m,1600m

ČERVEN

8.-9.

Brněnský festival DL

Brno-přehrada

200m, 1000m

ČERVENEC

20.

Otrokovická Zubr desítka

Otrokovice, Štěrkoviště

200m, 1000m

SRPEN

10.-11.

Plumlov Open

Plumlovská přehrada

200m, 1000m

ZÁŘÍ

14.-15.

Finálový závod Brno

MČR DL na krátkých tratích

Brno – přehrada

ČSK - ČSDL

200m, 1000m

Závodní pravidla se řídí aktuálními závodními pravidly ČSDL zveřejněné na stránkách www.csdl.cz,

které vycházejí ze standardních pravidel mezinárodních federací dračích lodí IDBF a ICF.

1. Závod Dragon Race není určen pro členy oddílů rychlostní kanoistiky. Závodu v kategorii Dragon Race se nemůže jako pádlující účastnit člen, který je nebo v minulosti byl členem oddílu rychlostní kanoistiky.  Toto pravidlo se nevztahuje na ročníky 1959 a starší. Výjimky na základě písemné žádosti s uvedeným odůvodněním uděluje Rada Ligy DL ČR
2. Liga DL ČR je otevřena všem posádkám.
3. Závodu v kategorii Dragon Race se může zúčastnit i nepřihlášená posádka do Ligy DL ČR v případě, že splní pravidlo č. 1. Neboduje však do Ligy DL ČR.
4. Každý měsíc je do seriálu zařazen jeden závod. V případě zájmu vícero pořadatelů se Liga DL ČR při svém rozhodování řídí nejvyšším koeficientem z hodnocení závodů.
5. Porušení pravidel = ztráta bodů v závodě.
6. Záměrné porušení pravidel = vyřazení z Ligy DL ČR.

1. Boduje se každý start na všech tratích závodů zařazených do Ligy DL 2019 (viz. Termínová listina) v kategorii Dragon Race 2019. Do konečného pořadí se započítává 8 nejlepších dosažených výsledků z 11 možných. Přičemž Finálový závod konaný v termínu 14. – 15. 9. 2019 nelze škrtnout a dále závod Brněnský festival konaný v termínu 8. – 9. 6. 2019 lze škrtnout jen v případě účasti/startu posádky v závodě.   

2. V případě rovnosti bodů rozhoduje absolutní součet pořadí daných posádek ze závodů započítaných do celkového hodnocení Dragon Race 2019. Dále vyšší počet dosažených vítězných závodů v sezóně a dále součet umístění při Finálovém závodě.

 

1. místo

100 bodů

2. místo

95 bodů

3. místo

92 bodů

4. místo

90 bodů

5. místo

89 bodů

… a dále se snižuje po jednom bodu

1. Přihlášky do Ligy DL ČR 2019 jsou otevřeny do 20. 4. 2019.
2. Další žádosti o zařazení schvalují stávající účastníci Ligy DL ČR pro další sezónu.
3. Společně s přihláškou uvede posádka soupisku závodníků na celou sezónu. Během sezóny je možné závodníky doplňovat o nové i přestoupit.
4. Přestup člena posádky je mezi přihlášenými posádkami 1x za sezonu. Členové posádky registrovaní až po zahájení sezóny již přestupovat nemohou.
5. Přestup také není možný jen pro finálový závod.
6. Kdo přestoupí, zůstává členem nové posádky.
7. Posádkové listy k jednotlivým závodům budou odevzdány pořadateli závodů před prvním startem dle instrukcí pořadatele závodu. V posádkovém listu musí být uvedeni všichni závodníci účastnící se daného závodu v kategorii Dragon Race. Závodníci uvedení v posádkovém listu musí odpovídat aktuálně registrovaným členům posádky v Lize DL ČR.
8. V mimořádných případech (např. zranění) v průběhu závodu/ů lze posádku doplnit o jednoho neregistrovaného člena či člena jiné posádky o čemž na základě písemné žádosti rozhodne operativně, případně určí podmínky souhlasu, ředitel příslušných závodů.
1. Prize money bude vyplaceno jen členským posádkám klubů ČSDL jako podpora svazu aktivním klubům. Členu ČSDL bude vyplaceno prize money za konečné pořadí, v kterém nebudou započítáni nečleni ČSDL.
Příklad: Pokud nejlépe umístěný člen ČSDL se umístí na konečném druhém místě v Lize DL ČR bude mu vyplaceno prize money odpovídající místu prvnímu atd.

2. Prize money bude vyplaceno jen posádkám, které se zúčastnili finálového závodu.

3. Prize money bude vyplaceno jen posádkám, které bodovali/startovali minimálně na 7 tratích.

1. místo - 30.000,- Kč
2. místo - 20.000,- Kč
3. místo - 15.000,- Kč
4. místo - 13.000,- Kč
5. místo - 10.000,- Kč
6. místo -  7.000,- Kč
7. místo -  5.000,- Kč

Kategorie:            DL10ŽENY

Pravidla:              Otevřeno všem ženským posádkám bez omezení a registrace.

Bodování:            Boduje se každý start na všech tratích. V případě rovnosti bodů rozhoduje absolutní součet pořadí daných posádek ze závodů započítaných do celkového hodnocení Dragon Race 2019. Dále vyšší počet dosažených vítězných závodů v sezóně a dále součet umístění při Finálovém závodě.

bodování

body

1. místo

100

2.

95

3.

92

4.

90

5.

89

                                    … a dále se snižuje po jednom bodu

Prize money

Prize money bude vyplaceno jen členským posádkám klubů ČSDL jako podpora svazu aktivním klubům dle celkového konečného pořadí. Prize money bude vyplaceno jen posádkám, které se zúčastnili finálového závodu. Prize money bude vyplaceno jen posádkám, které bodovali/startovali minimálně na 7 tratích.

PRIZE MONEY

ČSDL ŽENY

1. místo

15.000,- Kč

2.

10.000,- Kč

3.

7.000,- Kč

4.

5.000,- Kč

5.

3.000,- Kč

6.

2.000,- Kč

7.

1.000,- Kč

POSÁDKA MĚSTO

AZUMA Dragons

Brno

Brněnští Draci

Brno

Draci v akci

Blansko

KOTVY Kvasice

Kvasice

Leviathan Dragons

Praha

Nautilus

Přerov

Zdravá výživa

Zbýšov

Znojmo dragons

Znojmo


Přihláška do DRAGON RACE 2019

Základní údaje:
Přihlašuji posádku do kategorie:

Naši sponzoři